Folköl

Folköl är en maltdryck som har en alkoholhalt som överstiger 2,25 men inte 3,5 volymprocent. Folköl är en alkoholdryck och rättigheten att sälja och servera folköl regleras  i alkohollagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Innan någon försäljning eller servering av folköl får påbörjas ska en anmälan Pdf, 131.4 kB, öppnas i nytt fönster. om försäljningen eller serveringen skickas till bygg- och miljöförvaltningen.

Tips till dig som säljer folköl

  • Tänk på att alltid begära legitimation om du är osäker på åldern. Kom ihåg att den som är över 18 år normalt inte har något emot att uppvisa sin legitimation.
  • Du har laglig rätt att vägra att sälja folköl, om du misstänker att det bryter mot reglerna i alkohollagen. Tala om för personen att du riskerar böter eller fängelse om du bryter mot lagen.
  • Fråga kommunen om du kan få tillgång till informationsmaterial och dekaler
  • Miljön i och utanför butiken kan anpassas för att inte dra ungdomar till sig genom att till exempel undvika annonsering om billig öl på utsidan eller i skyltfönster och inte heller placera ölet alldeles innanför ytterdörren.
  • Var uppmärksam på om det samlas ungdomsgäng utanför butiken. Risken finns då att en person med rätt ålder handlar folköl och lämnar över till ungdom under 18 år.

Servering eller detaljhandel med folköl

Försäljning av folköl är tillåten under förutsättning att det även säljs ett brett utbud av matvaror. Detta kan till exempel vara konserver, mejeriprodukter, charkprodukter, frysta varor, bröd och grönsaker. En bra regel att gå efter är att kunden ska kunna köpa en hel måltid i samma butik som folkölen. Glass, godis, kaffe och te anses inte vara matvaror i detta fall.

Regler vid försäljning av folköl

Åldersgräns - Folköl får inte säljas till någon som inte fyllt 18 år. Det innebär att säljaren alltid ska kräva att få se legitimation då personen ser ung ut. En bra regel kan vara att fråga alla som ser ut att vara under 25 år om legitimation.

Langning - Folköl får inte säljas till den som man misstänker ska lämna över folkölen till någon som inte fyllt 18 år.

Berusade personer - Folköl får inte säljas till personer som är berusade av alkohol eller påverkade av annat berusningsmedel.

Alternativa drycker - Om du säljer folköl ska du även sälja andra drycker som till exempel lättöl, läsk och vatten med mera.

Övriga regler - Det ska vara god ordning i lokalen. Det är inte tillåtet att bjuda kunder på folköl.

Egenkontrollprogram

Den som säljer folköl ska ha egenkontroll Pdf, 142.7 kB, öppnas i nytt fönster. över folkölsförsäljningen. Det innebär att den ansvarige för försäljningen ska arbeta fram ett program där det framgår hur denne och dennes eventuella personal arbetar för att följa alkohollagens regler. Egenkontrollprogrammet ska vara skriftligt och både kommunen och Polismyndigheten har rätt att kontrollera programmet vid tillsyn.

Påföljder vid misskötsel

Folköl kan tas i beslag - Den som innehar folköl i uppenbart syfte att olovligen sälja den döms för olovligt innehav av alkoholdrycker. Detta innebär att folköl som finns till försäljning i lokal som inte uppfyller alkohollagens bestämmelser (inte registrerad livsmedelslokal eller otillräckligt matvarusortiment) får beslagtas av Polismyndigheten. Detsamma gäller också om kommunen meddelat förbud att sälja folköl.

Förbud mot försäljning - Om inte alkohollagens regler följs kan kommunen förbjuda försäljning av folköl i sex månader. Om regelbrottet upprepas eller anses allvarligt kan kommunen förbjuda försäljning i 12 månader.

Böter eller fängelse - Den som medvetet eller av misstag säljer eller lämnar ut folköl till den som inte fyllt 18 år eller som är märkbart påverkad av alkohol eller annan drog döms för olovlig dryckeshantering till böter eller fängelse i högst sex år om brottet anses grovt. Detsamma gäller den som säljer folköl trots att kommunen lagt ett förbud mot försäljning. Den som medverkat till försäljning exempelvis kassapersonal kan också dömas för olovlig dryckeshantering.

Tillsyn över detaljhandel och servering

Kommunen och Polismyndigheten har genemsamt tillsynsansvar för att de som säljer eller serverar folköl följer alkohollagens regler.

Vid tillsynsbesök har kommunen rätt att få tillträde till företagets alla lokaler för att kunna genomföra tillsynen.

För tillsynsarbetet tar bygg- och miljöförvaltningen ut en årlig tillsynsavgift. Tillsynsavgiften beslutas av kommunfullmäktige i respektive kommun.

Sidan uppdaterades senast: