Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

.Med elektronisk cigarett menas en produkt som kan användas för konsumtion av nikotinånga via ett munstycke, eller beståndsdel av den produkten, inbegripet en patron, en tank och anordningen utan patron eller tank.

Med påfyllningsbehållare avses behållare som innehåller vätska som innehåller nikotin och som kan användas för att fylla på en elektronisk cigarett.

För att anmäla försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ska butiksägaren fylla i och skicka in en anmälningsblankett Pdf, 115.1 kB, öppnas i nytt fönster. till bygg- och miljöförvaltningen.

Anmälan och egenkontroll

För att sälja elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare måste du göra en anmälan Pdf, 115.1 kB, öppnas i nytt fönster. till kommunen innan försäljningen påbörjas oavsett var försäljningen sker.

Förändringar i verksamheten, t.ex. ägarbyte, organisationsnummer eller adress, ska anmälas till kommunen utan dröjsmål. Detsamma gäller om du vill sluta sälja.

Du som bedriver detaljhandel med elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ska utöva särskild kontroll över försäljningen (egenkontroll) och se till att personalen har tillräckliga kunskaper om vad som gäller för försäljningen.

Du ansvarar för att det finns ett egenkontrollprogram Pdf, 107.7 kB, öppnas i nytt fönster. som beskriver de rutiner och arbetssätt ditt försäljningsställe har för att följa lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållares bestämmelser. Egenkontrollprogrammet ska fungera som stöd för dig själv och din personal. Egenkontrollprogrammet ska du bifoga med din anmälan.

Åldersgräns

Du eller din personal får inte sälja eller på annat sätt lämna ut e-cigaretter eller påfyllnadsbehållare till någon som inte fyllt 18 år. Kassapersonal bör alltid begära legitimation om kunden ser ut att vara yngre.

Du ska sätta upp skyltar/dekaler för att informera om åldersgränsen. De ska vara tydliga och synbara.

Du och din personal måste ha rutiner för ålderskontroll. Om du eller din personal misstänker att kunden kommer att lämna tobaksvaror till någon som inte har fyllt 18 år måste köp nekas.

Tillsyn och tillsynsavgift

Kommunen och polisen ansvarar för tillsyn över handeln med e-cigaretter och påfyllnadsbehållare inom kommunen. Kommunen har ett huvudansvar och tar ut en tillsynsavgift Pdf, 189 kB, öppnas i nytt fönster. för tillsynsverksamheten enligt taxa som fastställts av kommunfullmäktige i respektive kommun.

Om kommunen upptäcker allvarliga eller upprepade brister vid sin kontroll som inte åtgärdas får kommunen ge föreläggande eller förbud och sätta ut vite. Om förbud är en alltför ingripande åtgärd kommer kommunen meddela varning.

Sidan uppdaterades senast: