Foto: Smålandsbilder

Upphandling, inköp och fakturor

Upphandlingsenheten är en central enhet som sköter Gislaveds kommuns upphandlingar. Vi upphandlar varor och tjänster för ca 450 miljoner kronor årligen.

Vi svarar för kommunövergripande och förvaltningsspecifika upphandlingar, information samt uppföljning av avtal. Entreprenadsupphandlingar gällande byggnationer ombesörjs av Fastighet- och serviceförvaltningen.

Vi genomför interna utbildningar och informerar om gällande avtal och lagstiftningar. Upphandlingsenhetens roll är att säkerställa att kommunen fungerar som en upphandlande enhet.

I vårt uppdrag ingår även att utföra upphandlingstjänster åt Gnosjö kommun.

Sidan uppdaterades senast: 2020-05-08