Foto: Smålandsbilder

Upphandling, inköp och fakturor

Upphandlingsenheten är en central enhet som sköter kommuns upphandlingar. Vi upphandlar varor, tjänster och entreprenader.

  • Vi svarar för kommunövergripande och förvaltningsspecifika upphandlingar, information samt uppföljning av avtal.
  • Vi genomför interna utbildningar och informerar om gällande avtal och lagstiftningar.
  • Upphandlingsenhetens roll är att säkerställa att kommunen fungerar som en upphandlande enhet.

I vårt uppdrag ingår även att utföra upphandlingstjänster åt Gnosjö kommun samt kommunens bolag och stiftelser.

LÄNKAR

 

Sidan uppdaterades senast: