Foto: Smålandsbilder

Konkurrensutsatt verksamhet

Gislaveds kommun har i dagsläget följande verksamheter som är konkurrensutsatta:

LOV, lagen om valfrihet inom hemtjänsten

Gislaveds kommun införde från och med den 15 januari 2012 valfrihet i hemtjänsten. Det innebär att den som bor i ordinärt boende och beviljats serviceinsatser kan välja vem som ska utföra insatserna i hemtjänsten.

Mer information om hur du blir utförare av hemtjänst

Sidan uppdaterades senast: