UNGDOMAR

I Gislaveds kommun finns Navigatorcentrum, som jobbar för att kommunens ungdomar i åldern 16-29 år ska komma närmare arbete eller studier.

Vi erbjuder ett antal olika aktiviteter:

KUL - Kommunalt ungdomslyft

Vill du testa att jobba på någon av kommunens arbetsplatser, ex. inom barn- eller äldreomsorg? Kommunalt ungdomslyft riktar sig främst till dig som är mellan 20-24 år och som har varit arbetslös längre än tre månader, är inskriven på Arbetsfö­medlingen och är inskriven i Jobbgarantin för ungdomar eller i Jobb- och Utvecklingsgarantin.

Praktik

Genom Navigatorcentrum kan du få mölighet till praktik både inom kom­munal verksamhet och i privata företag.

Kompassen

Daglig gruppaktivitet för ungdomar mellan 16-29 år som behöver komma in i rutiner, passa tider och som behöver social träning.

Studierummet

Du som är mellan 16-29 år och som behöver stöd med att inleda och fullfölja dina studier. Stödet som erbjuds är långsiktig kontakt med en ungdomscoach som arbe­tar tätt tillsammans med dig för att få struktur på din utbildning, myndighets­kontakter och ekonomi.

Stödet är inte tidsbegränsat utan fortgår efter dina egna önskemål.

Kommunala aktivitetsansvaret

Du som varken studerar eller arbetar, är under 20 år och har gått ur grund­skolan men saknar gymnasieexamen, omfattas av det kommunala aktivitets­ansvaret. Det betyder att kommunen enligt lag har ansvaret för att ha kontakt med dig och kunna erbjuda stöd och aktiviteter som gör att du kommer vidare i livet.

Feriepraktik

Sommarpraktik inom kommunen för skolungdomar. För möjlighet till feriepraktik krävs att du:

  • Är skriven i Gislaveds kommun.
  • Går i årskurs 8 & 9 i grundskolan eller årskurs 1 & 2 på gymnasiet och gymnasiesärskolan.

Anmälan till feriepraktiken görs på www.gislaved.se/feriepraktik när ansök­ningsperioden är öppen.

Kontaktinformation Navigatorcentrum

Besöksadress:

Arbetsmarknadsorganisationen (AMO)
Töråsvägen 16, Anderstorp

Öppettider:

Mån-fre 07.30-16.00

Kontakta Navigatorcentrum direkt


Hur gammal är du?

Sidan uppdaterades senast: 2019-01-03