Industrimark

Gislaveds kommun har planlagd industrimark i samtliga tätorter. Tomtpriser för industrimark i Gislaved, Anderstorp och Smålandsstenar ligger idag på
54 kr/kvm, i övriga orter är kostnaden 40 kr/kvm. Notera dock att i centrala lägen och/eller vid större allmän väg tillämpas prissättning grundat på förhandling i varje enskilt fall respektive lägestillägg om 20%.

Observera att kostnader som tillkommer förutom tomtpriset är kostnad för avstyckning, bygglov, utsättning anslutningsavgift för el samt anläggningsavgift för vatten, spillvatten och dagvatten.

Sidan uppdaterades senast: 2018-01-12