Förstudie Konjunkturpaketet

Under våren 2014 har det pågått en förstudie och en omvärldsanalys kring metoder för att hjälpa individer att komma in på arbetsmarknaden. Förhoppningen var att hitta en eller fler metoder för arbetsmarknadsinsatser som skall innehålla olika åtgärder beroende på individens behov. Metoderna skulle ha starkt fokus på att leda till arbete och kan exempelvis ha både teoretiska och praktiska utbildningsdelar men även andra insatser inom framför allt fysisk och psykisk hälsa.

Efter de senaste konjunktursvängningarna så har man sett att det finns olika grupper som drabbats hårdare och att man skulle kunna använda lågkonjunktur till att öka beredskap för arbetskraft när det kommer högkonjunktur.

Det finns idag många arbetslösa i Gislaveds kommun, t.ex. ungdomar som inte har hittat sitt första jobb, men även vuxna som haft svårt att hitta jobb efter effektiviseringar inom främst industrin.

Därför genomförde Gislaveds kommun en förstudie med hjälp av Europeiska Socialfonden, för att undersöka vad som gjorts på andra håll i Sverige och Europa med hopp om att hitta exempel på insatser som leder till långsiktiga resultat.

De bra exempel som kom fram i undersökningen föreslås att testas i ett genomförandeprojekt.

Ett samarbete mellan kommun, näringsliv och andra myndigheter är en förutsättning för att detta ska lyckas. Genom att sätta individen i centrum och att försöka hitta vägar som korsar mellan olika myndigheter och näringsliv, hoppas man att hitta sätt att öka möjligheterna för arbete genom vidareutbildning, hälsoinsatser och personlig utveckling.

Förstudien är nu avlutad och resultatet har presenterats på en spridningskonferens den 18 juni.

Läs om spridningskonferensen härlänk till annan webbplats

Projektet ägs av Kommunstyrelseförvaltningen och har finansierats av Europeiska Socialfonden och Gislaveds kommun.

Att genomföra projektet i praktiken innebär en samlad satsning mellan Europeiska socialfonden, Gislaveds kommun, Arbetsförmedling och andra kommuner och myndigheter. Även det privata näringslivet har en stor betydelse för ett genomförande.

Nya EU-program 2014-2020 innebär möjligheter till att genomföra projektet i praktiken. Beslut om att ansöka om medel för genomförande
har tagits under början av 2015 när nya EU-programmen blev klara.

Ansökan för ett genomförandeprojekt lämnades in under mars 2015 och beviljades i juni 2015 och möjliggör en uppstart hösten 2015.Sidan uppdaterades senast: 2016-06-21