Om konjukturpaketet

En metod framtagen genom en ESF-förstudie 2014 skall testas på 150 deltagare i ett genomförande i form av individuella insatspaket. Metoden är baserad på en rad succékriterier hämtade från forskning och 200 tidigare projekt. Succékriterierna är var för sig inte unika, men de är tidigare aldrig testade samtidigt. Insatserna är konkreta, affirmativa och icke låsningsbara och skall stärka deltagarnas ställning på arbets-marknaden. Ytterligare en förstudie har tagit fram ett mentorskaps-program som skall testas på en del av deltagarna. Projektet skall skapa beredskap inför konjunktursvängningar genom att bygga upp samverkansrutiner mellan förvaltningar och mellan deltagande aktörer att bli en del av den ordinarie verksamheten.

Förstudie 2014

Det finns idag många arbetslösa i Gislaveds kommun, t.ex. ungdomar som inte har hittat sitt första jobb, men även vuxna som haft svårt att hitta jobb efter effektiviseringar inom främst industrin. Under våren 2014 har det pågått en förstudie och en omvärldsanalys kring metoder för att hjälpa individer att komma in på arbetsmarknaden.
En metod togs fram med hjälp av att undersöka hur man gjort i 200 andra projekt och genom att titta på forskning inom området.
De bra exempel som kom fram i undersökningen föreslås att testas i ett genomförandeprojekt.

Läs mer om förstudien här

Genomförandeprojekt 2015-2018

Nu har Europeiska Socialfonden beviljat medel till att testa och sprida metoden i ett genomförandeprojekt som skall pågå från hösten 2015 till våren 2018 där 150 individer skall få ta del av olika insatser.
Projektet är ett samarbete mellan Gislaveds kommun, GNAB, Arbetsförmedlingen och EPAB men även Värnamo kommun och Tranemo-Svenljunga arbetsmarknadsenhet kommer delta i erfarenhetsutbyte kring projektet.

Vid projektets slut skall metoden ha spridits till fler kommuner, och en digital informationsbas skall leva kvar för arbetssökande oavsett målgrupp samt aktörer att hitta inspiration till vägval. Det långsiktiga målet är dels att utnyttja den oanvända potential som finns hos individer utanför arbetsmarknaden, dels att komma närmare delstrategin i RUS Den Regionala Utvecklingsstrategin, ett inkluderande samhälle, där målet är att Alla människor har lika möjligheter att bidra i ett tillgängligt, sammanhållande och hälsofrämjande samhälle.

Ett samarbete mellan statliga myndigheter, kommun, näringsliv och civil sektor är en förutsättning för att detta ska lyckas. Genom att sätta individen i centrum och att försöka hitta vägar som korsar mellan olika myndigheter och näringsliv, hoppas man att hitta sätt att öka möjligheterna för arbete genom vidareutbildning, hälsoinsatser och personlig utveckling.

Projektet ägs av Kommunstyrelseförvaltningen och finansieras av Europeiska Socialfonden och Gislaveds kommun.

Arbetsförmedlingen, Enter Gislaved AB, EPAB, Värnamo kommun och Tranemo och Svenljunga kommuner bidrar till och deltar i projektet.

Fler aktörer har nu kopplats på, bl.a. Coompanion, Framtidscentrum AB, Almi, Science Park, Ung företagsamhet, Quentia m.fl.

Vill du vara en del av projekt Konjunkturpaketet?

Välkommen att höra av dig!

Sidan uppdaterades senast: 2018-03-21