Näringslivsdialog

I vår kommun ska vi ha det bästa företagsklimatet. För att lyckas behöver relationerna och samarbetet mellan kommunen och näringslivet förstärkas och utvecklas. Därför bjöd vi in våra företagare till en näringslivsdialog den 28 mars. Nästa dialogmöte är inplanerat till den 14 december.

Genom dialog i form av en workshop gav vi kommunens näringsliv inblick i det arbete som sker, fångade upp vilka förväntningar och synpunkter som fanns samt diskuterade framtida möjligheter. Workshopen ska resultera i ett antal aktiviteter på kort och lång sikt och har föregåtts av en pejling genom intervjuer med representanter från näringslivet och kommunen. Resultatet från pejlingen och workshopen kommer att presenteras när det är klart.

Politiskt mål – företagsklimat och näringslivssamverkan

Kommunfullmäktige har tre målområden: barns lärande, attraktivitet och utveckling för Gislaveds kommun samt företagsklimat och näringslivssamverkan. I kommunens nya organisation har det skapats särskilda arbetsgrupper med fokus på dessa målområden. I gruppen företagsklimat och näringslivssamverkan har vi i samarbete med Gislaved näringsliv AB prioriterat att ta fram en handlingsplan för att utveckla dialog och genomförande. Målområdet är indelat i följande inriktningar:

  • Förbättra kommunens kommunikation och bemötande gentemot näringsliv och invånare
  • Skapa bättre förutsättningar så att fler människor med efterfrågad kompetens söker sig till privat och offentlig sektor i Gislaveds kommun
  • Underlätta nyetablering/nyföretagande och ett expansivt företagande
  • Samverkan mellan skola och näringsliv ska intensifieras så att skolan erbjuder utbildningar till fler kompetenser som näringslivet efterfrågar

Sidan uppdaterades senast: 2017-11-16