Foto: smålandsbilder.se

Serveringstillstånd

OBS! Nya riktlinjer för servering av alkoholdrycker till allmänheten och slutet sällskap samt nya taxor för ansöknings- och tillsynsavgifter från 2017 OBS!

Servering av alkoholdrycker

För att få servera spritdrycker, vin, starköl och/ eller andra jästa alkoholdrycker krävs att ett serveringstillstånd har meddelats enligt alkohollagen (2010:1622). Med servering av alkoholdrycker avses varje form av tillhandahållande av alkoholdryck mot ersättning.

I Gislaveds kommun är det bygg- och miljönämnden som ansvarar för beslut om serveringstillstånd. När det gäller tillsynen för serveringstillstånd på Restaurangerna i Gislaveds kommun delar bygg- och miljönämnden det ansvaret med Polismyndigheten.

Olika typer av serveringstillstånd

Servering till allmänheten

 • Servering till allmänheten (8 kapitlet 2 § alkohollagen)
 • Servering till allmänheten, gemensamt serveringsutrymme (8 kapitlet 14 § 2 stycket alkohollagen)
 • Trafikservering till allmänheten (8 kapitlet 1 § alkohollagen)
 • Pausservering (8 kapitlet 15 § alkohollagen)
 • Provsmakning egen tillverkad alkoholdryck (8 kapitlet 7 § alkohollagen)
 • Provsmakning av alkoholdryck, partihandlare ( 8 kapitlet 6 § alkohollagen)

Servering till slutet sällskap

 • Servering till slutna sällskap (8 kapitlet 2 § alkohollagen)
 • Servering till slutna sällskap – catering (8 kapitlet 4 § alkohollagen)
 • Trafikservering till slutet sällskap (8 kapitlet 1 § alkohollagen)

Serveringstillstånd kan gälla året runt eller årligen under en viss period, så kallade stadigvarande serveringstillstånd. Serveringstillstånd kan även avse en enstaka tidsperiod eller ett enstaka tillfälle, så kallade tillfälliga serveringstillstånd.

För dem som redan har ett stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten i Gislaveds kommun tillämpar bygg- och miljönämnden möjligheten att ansöka om följande:

 • Tillfälligt utökad serveringstid
 • Tillfälligt utökad serveringsyta (exempelvis uteservering eller tält i direkt anslutning till serveringslokalen eller en befintlig uteservering)

Serveringsyta

Ett serveringstillstånd ska avse ett visst avgränsat utrymme. Detta utrymme kan vara en serveringslokal eller annat serveringsutrymme. Med serveringslokal avses exempelvis matsalen eller dansgolvet i en restaurang och med annat serveringsutrymme avses exempelvis en uteservering.

En uteservering måste finnas i direkt anslutning till serveringsstället eller i dess omedelbara närhet. Den vedertagna serveringsperioden för uteserveringar i Gislaveds kommun är från 1 april till 31 oktober årligen. Serveringstiden är vanligtvis densamma som inomhus i restaurangen men kan begränsan om det finns risk för exempelvis närboendestörningar. Om uteserveringen ligger på offentlig plats exempelvis en gata eller trottoar krävs tillstånd från Polismyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster!

Observera att alla serveringsytor måste vara överblickbara för serveringspersonalen! Det innebär att ytor som köket, omklädningsrum eller loger, toaletter och liknande ytor aldrig kan omfattas av ett serveringstillstånd.

INFÖRSELFÖRBUD AV ALKOHOLDRYCK PÅ RESTAURANG

Det finns vissa begränsningar gällande förtäring och förvaring av alkoholdrycker på serveringsställen.

 • På ett serveringsställe får ingen dricka eller tillåtas dricka någon annan alkoholdryck än de alkoholdrycker som serveras i enlighet med serveringstillståndet.
 • På ett serveringsställe där alkoholdrycker inte får serveras eller i en lokal som yrkesmässigt upplåts för annordnande av sammankomster i slutna sällskap vid vilka mat eller dryck tillhanahålls av innehavaren eller dennes försorg får alkoholdrycker inte drickas eller tillåtas drickas.
 • Om alkoholdrycker inte får serveras på ett serveringsställe får alkoholdrycker heller inte förvaras på serveringsstället eller i dit tillhörande utrymmen.

Sammantaget innebär dessa regler att gäster inte bör tillåtas att ta med egen alkoholdryck in på serveringsstället, även om dessa drycker inte är avsedda att drickas på serveringsstället! Detta är det så kallade införselförbudet - alkoholdrycker som inte köpts in på ett serveringsställe får inte finnas på serveringsstället!

Sidan uppdaterades senast: 2018-01-16