Information i korthet avseende nya riktlinjer och taxor, serveringstillstånd

Gislaveds kommun har antagit nya riktlinjer för serveringstillstånd till allmänheten och slutet sällskap samt nya taxor för ansökningsavgifter- och tillsynsavgifter avseende serveringstillstånd.

Riktlinjer för alkoholservering till allmänheten och slutet sällskapPDF

Taxa för ansökan om serveringstillstånd och tillsynsavgifter avseende serveringstillstånd PDF

De viktigaste nyhetena från och med 2017 är bl. a;

Riktlinjer

 • Alla personer som anmäls som serveringsansvariga till kommunen ska helst ha genomgått utbildning i Ansvarfull alkoholservering (AAS).
 • Bygg- och miljönämndens policy är att serveringstillstånd kan beviljas mellan klockan 11.00 och 02.00. Varje ansökan behandlas doch individuellt.
 • Tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten kan avse en period eller säsong, från 4 dagar till 3 månader.
 • Det är sökanden som ansvarar för att brandskyddet för lokalen uppfyller de krav som ställs från räddningstjänsten. Brandskyddsdokumentation samt planritning som visar placering av släckredskap, utrymningsvägar etc. ska bifogas ansökan. Alkoholhandläggaren och räddningstjänsten samarbetar för att säkerställa att lämpligt brandskydd finns för den verksamhet som avses bedrivas i lokalen.

Taxor för ansöknings- och tillsynsavgifter

Ansökningsavgifterna lämnas i stort sett oförändrade medan tillsynsavgifterna ändras i grunden. Syftet är att i möjligaste mån göra kostnaderna för tillståndshavarna individuellt anpassade.Tillsynsavgifterna kommer framdeles att beräknas enligt följande;

 • Fast avgift som är beroende av vilken typ av verksamhet som bedrivs och delas in i 5 grupper, nämligen
 1. Restauranger med någon form av nöjesverksamhet eller där 20 % eller mer av den totala omsättningen utgörs av alkoholförsäljning.
 2. Större restauranger (10-20 % av den totala omsättningen utgörs av alkoholförsäljning).
 3. Medelstora restauranger (5-10 % av den totala omsättningen utgörs av alkoholförsäljning).
 4. Mindre restauranger (0-5 % av den totala omsättningen utgörs av alkoholförsäljning).
 5. Nyöppnad restaurang (första 2 åren)

Som någon form av nöjesverksamhet avses;

 • Vänder sig till både ungdomar och vuxna
 • har nattklubb
 • Har trubadur/nattklubb
 • Arrangerar något på serveringsstället utöver att erbjuda mat och dryck till allmänheten.
 • Försäljningen av alkohol utgör 20 % eller mer av den totala omsättningen året före enligt restaurangrapporten.
 • Rörlig avgift som är beroende av hur restaurangen sköter sig och används om det krävs tillsyn utöver den planerade och betalas därmed i efterhand.

Om serveringstillståndet sköts helt utan anmärkningar behövs ingen rörlig avgift eftersom den fasta avgiften anses täcka de kostnader som kommunen har för att genomföra den beräknade tillsynen. 


Sidan uppdaterades senast: 2017-12-14