Tobak

Anmälan

För att anmäla försäljning tobak ska butiksägaren fylla i och skicka in en anmälningsblankett till bygg- och miljöförvaltningen. Anmälan ska sändas in senast den dag som försäljningen påbörjas. Det är ett lagbrott att inte anmäla försäljningen. När vi tagit emot din anmälan skickar vi ett bevis på att ni har anmält försäljning av tobak samt debiterar er en registreringsavgift.
Till anmälan ska du bifoga ett egenkontrollprogram som beskriver de rutiner och arbetssätt ditt försäljningsställe har för att följa tobakslagens regler.

Ägarbyte

Vid ägarbyte av butiken ska ny registrering anmälas till bygg- och miljöförvaltningen.

Avsluta försäljning av tobak

I det fall butiksägaren inte längre vill sälja tobak ska detta anmälas till bygg- och miljöförvaltningen.

Avgifter

Gislaveds kommun tar ut en registreringssavgift. Kostnaden för anmälan är 1900 kronor med 2018 års taxa. Taxan är fastställd av kommunfullmäktige.

Definition av tobak

En tobaksvara är en vara som till någon del innehåller tobak och som är avsedd att rökas, tuggas, snusas eller sugas på. Hit räknas t.ex. cigaretter, cigarrer, cigariller, pip- och rulltobak, snus, tuggtobak, portionstobak, råtobak , blunts innehållande tobak och tobak till vattenpipa.

Sidan uppdaterades senast: 2019-01-01