Elektronisk upphandling

Nästan alla upphandlingar som genomförs av Gislaveds kommun görs i ett webbaserat upphandlingsverktyg som heter e-Avrop.

e-Avrop är ett system där upphandlande myndighet utformar upphandlingsdokumentdirekt i systemet och där anbudsgivaren avger sitt svar/anbud i samma system. Därför är det viktigt att anbudsgivaren ej bifogar mer dokument än efterfrågat.

Elektronisk upphandling innebär många fördelar för dig som anbudsgivare:

  • Ingen pappershantering (Vilket minskar risken för att ha missat något dokument)
  • Förenklar anbudsarbetet och systemet är ett stöd genom hela processen.
  • Mindre tid går åt för att lämna elektroniska anbud!

Hör gärna av er och lämna synpunkter till oss om upphandlingssystemet  (e-Avrop) och dess upplägg, skicka dessa till upphandling@gislaved.se

Sidan uppdaterades senast: 2020-09-14