Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Lokal entreprenör med grönt förtätningsprojekt utvald att bygga på attraktiv tomt

Nu är det klart vilken entreprenör som tilldelas markanvisningen för bygge av ett 50-tal nya lägenheter samt förskola vid den attraktiva tomten Stationsallén i centrala Gislaved.


Valet föll på det lokalt förankrade byggföretaget Bygga GWG som med förslaget ”Hus i Park” var den av tre aktörer som lyckades bäst att lösa både de utmaningar som finns på platsen, förstärka den stadsmässiga karaktären och infria projektets högt ställda förväntningar avseende hållbarhet.

Det var i början av sommaren som kommunen gick ut med en markanvisningsinbjudan för byggnation på platsen i korsningen mellan Ängsgatan och Stationsallén i centrala Gislaved

Tomten är den mest centrala vi kan erbjuda i Gislaved, och vi är mycket stolta och glada över det stora intresset som vår markanvisningsinbjudan har väckt, säger Anton Sjödell (M), ordförande i kommunstyrelsens näringsutskott.

Bygga GWG får chansen

Tre olika aktörer fick möjligheten att under hösten utveckla sina idéer i konkurrens med varandra. Företagen som valdes ut var Qbicon AB, Göteborg, Hemhagen AB, Norra Sorunda och Bygga GWG, Värnamo. Efter noggrann genomgång och utvärdering av deras inkomna projektförslag, valde en tjänstemannajury över flera förvaltningar, ledd av kommunens stadsarkitekt Sven Hedlund, att lämna förslag på beslut som förordade Bygga GWGs förslag. Förlaget är framtaget i samverkan med Accent Arkitekter.

I mitten på december fattade kommunstyrelsens näringsutskott beslutet att tilldela markanvisningen till Bygga GWG i Värnamo med motiveringen;
Hus i park” utgör det mest genomförbara förslaget att jobba vidare med. Förslaget överraskar i sitt upplägg och uttryck och löser de utmaningar som finns med att få projektet att samspela med sin omgivning.

Vårt förslag Hus i Park bygger på att maximera den gröna ytan och konkretisera den byggda ytan så effektivt som möjligt. Ett grönt förtätningsprojekt där alla vinner, säger Ing-Marie Gustafsson, arkitekt, VD och ägare av Accent Arkitekter.

Som lokalt byggföretag känns det extra roligt att få verka på hemmaplan. Våra anställda, och våra underleverantörer som vi kommer anlita i detta projekt, bor alla antingen i Gislaved, Gnosjö eller Värnamo. På det här sättet ger vi tillbaka till vårt lokala område, säger Michael Stener; VD och delägare på Bygga GWG.

Föredömligt och elegant kretslopptänk

Förslaget har en tydlig grön profilering med kretslopptänk. Med komponenter så som solcellspaneler, vattenåtervinning, växthus på taket och återanvänt byggmaterial tas ett tydligt miljö- och hållbarhetsmässigt ansvar i förtätningen av centrum.

Förslaget är tänkt i ett spännande helhetsgrepp och med Hus i Park fångar man in parkstråket som tidigare försvunnit. Barnen på förskolan ska kunna lära sig om växter, mat och odling över kulturella gränser och möten ska skapas genom mat och miljö.

Förslaget har en bra sammansättning, är föredömligt och mycket elegant. Stor vikt har lagts vid miljö och hållbar utveckling säger kommunens stadsarkitekt Sven Hedlund. Under våren går vi in i detaljplaneringsfas där det här förslaget kommer vara styrande för utformningen.

Nytt attraktivt kvarter

Platsen för markanvisningen inrymmer idag en kommunal parkeringsplats och har ett mycket centralt och attraktivt läge endast ett stenkast från stationsområdet med goda pendlingsmöjligheter. I närområdet finns förutom Gislaveds vackra torgpark och Stortorget, flera livsmedelsbutiker, caféer, banker, apotek och systembolag.

Tomten valdes ut för de goda förutsättningar som finns att bygga ett kvarter med stor attraktivitet. Med markanvisningen vill kommunen skapa möjligheter till ett helt nytt centralt bostadskvarter där byggrätten i den pågående detaljplanen omfattar minst ett 50-tal nya lägenheter, en förskola med sex avdelningar och ett parkeringshus för ca 200 bilar.

 

Mer om Hus i Park: Pdf, 5.5 MB.

  • Bygget kommer ske etappvis
  • Tre bostadshus byggs om totalt ca 50 lägenheter
  • Samtliga lägenheter är hörnlägenheter med ljus från två håll och balkong eller uteplats.
  • Lägenheterna är planerade som ettor, tvåor och treor men kan vid behov byggas större med hjälp av etage.
  • Förskola i två byggnader med sammankopplad glasdel.
  • Växthus byggs på ena taket där barnen odlar sina egna grönsaker
  • Urban lekpark på det andra taket
  • Ett parkeringsgarage byggs under mark

Sidan uppdaterades senast: