Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Kommunledningen om bombhotet

Under måndagen har verksamheterna på Gisleområdet öppnat som vanligt efter fredagens bombhot. Kommunledningen ser mycket allvarligt på händelsen även om allt gick bra.

När gymnasiet öppnade under måndag morgon erbjöds stöd för de elever och lärare som önskade. Gunilla Davidsson, gymnasiechef på Gislaveds Gymnasium, berättar att det är lugnt på skolan och att undervisningen bedrivs som vanligt. Hon lyfter också fram elevernas föredömliga agerande under fredagen.

- Viktigast av allt efter fredagens händelse är att ingen blev skadad. Den var mycket allvarlig och prioriteringen att i första hand sätta eleverna i säkerhet var helt rätt, säger Carina Johansson (C), kommunstyrelsens ordförande.

Anton Sjödell (M), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande instämmer i det Carina Johansson säger och konstaterar att tryggheten i kommunen är en viktig fråga som vi ständigt arbetar med.

- Självklart ska alla elever känna sig trygga i skolan och vi kommer att fortsätta det trygghetsskapande arbetet som har påbörjats. Vi såg under fredagen att samarbetet internt och med Polisen fungerar mycket bra, vilket i sig skapar trygghet, säger Anton Sjödell.

Fredagens händelse hanterades på ett mycket bra sätt konstaterar även Marie Johansson (S), kommunalråd för oppositionen. Hon lyfter även de konsekvenser det innebär, både all oro som kommunens invånare kände, utebliven undervisning för eleverna och all personal som fick lägga ordinarie arbete åt sidan.

- Stora resurser har gått åt, vilka istället skulle kunna använts för att utveckla våra verksamheter, säger Marie Johansson.

Malin Aronsson, kommundirektör konstaterar att arbetet som gymnasiets kristeam och kommunens krisledning gjorde, har fungerat helt enligt plan.

- Jag är stolt över alla medarbetare och hur de hanterade situationen. Framförallt är även jag tacksam över att inget allvarligt inträffade, säger Malin Aronsson.

Sidan uppdaterades senast: