Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Kungörelse av detaljplaner

Fram tills 27 februari har du möjlighet att lämna synpunkter på detaljplaner för Villstads-Haghult 1:218, Uvekull 2:221 och Åtterås 19:42 i Smålandsstenar.

Detaljplan för Villstads-Haghult 1:218 m.fl. i Smålandsstenar

Planområdet ligger vid utkanten av det sydöstra industriområdet i Smålandsstenar utmed väg 26 och järnvägen och omfattar ca 15 000 kvm. Planens syfte är att pröva planläggning av fastigheten Villstads-Haghult 1:218 m.fl. till ändamål för verksamheter och lager (Z) för att möjliggöra för befintlig företagsexpansion.

Detaljplan för Villstads-Haghult 1:218 m.fl.

Deljplan för Uvekull 2:221 i Smålandsstenar

Planområdet ligger centralt i Smålandsstenar. Planens syfte är att tillåta ändrad markanvändningen och byggnadshöjd för fastigheten Uvekull 2:221. Förslaget är att området ska få bebyggas med bostäder, handel och kontor i maximalt 8 våningar.

Detaljplan för fastigheten Uvekull 2:221

Ändring av detaljplan för del av Åtterås 19:42 m.fl. Bananen 1, 2 och 3

Avsikten med ändringen av detaljplanen är att anpassa planen till rådande förhållanden samt göra plansituationen inom området mer aktuell och funktionell. Ändringen följer gällande detaljplans syfte men innebär justeringar av vissa planbestämmelser. Planförslagen finns tillgängliga i Torghuset, Smålandsstenar och i Gislaveds kommunhus samt på webbplatsen: gislaved.se/detaljplaner

Ändring av detaljplan för del av Åtterås 19:42 m.fl Bananen 1

Ändring av detaljplan för del av Åtterås 19:42 m.fl Bananen 2

Ändring av detaljplan för del av Åtterås 19:42 m.fl Bananen 3

Granskningstiden för detaljplanerna ovan är 6 – 27 februari 2019

Eventuella synpunkter på förslagen med detaljplanens namn ska skickas till: Gislaveds kommun, Bygg- och miljöförvaltningen, 332 80 Gislaved, eller till: kommunen@gislaved.se

 Senast 27 februari 2019 ska synpunkterna vara kommunen tillhanda. De fastighetsägare som har arrendatorer, hyresgäster eller inneboende uppmanas att informera dessa. Den som inte lämnat synpunkter då kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

 Frågor om förslaget besvaras av:
 Per-Åke Gustafsson, planarkitekt
 0371-810 07, per-ake.gustafsson@gislaved.se

 Vigan Oruci, planarkitekt
 0371-812 37, vigan.oruci@gislaved.se

Sidan uppdaterades senast: