Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Öppet hus på Träffpunkt Solen 11 mars

Välkommen på öppet hus i Träffpunkt Solens nyrenoverade lokaler och träffa personal som berättar om arbetet med hälsofrämjande aktiviteter.

Träffpunkt Solen är en öppen verksamhet inom psykiskt funktionsstöd och ligger i Gislowvillan i Gislaved. Här erbjuds social gemenskap, möjlighet att bryta social isolering, prata med personal, ta en kopp kaffe, delta på hälsofrämjande aktiviteter, utföra legoarbete eller bara få en avkopplande stund.

Träffpunkt Solen har genomgått stora förändringar i positiv riktning det senaste året och det vill vi gärna att så många som möjligt ska få ta del av, säger Nina Skantz, enhetschef psykiskt funktionsstöd

Förebygger ohälsa

De individer som kommer till Träffpunkt Solen är delaktiga kring vilka aktiviteter de vill ska genomföras och erbjuds aktiviteter utifrån ett helhetsperspektiv där olika sinnen stimuleras. Nina Skantz berättar vidare - det finns olika orsaker till varför man drabbas av psykisk ohälsa på samma sätt som det finns olika orsaker till att man bryter ett ben, men vi måste våga prata om det för man är inte ensam och det kan inträffa i alla skeden i livet.

På Träffpunkt Solen pratar vi med individen, ser bortom diagnos och tar oss tid att lyssna. Människor med psykisk ohälsa behöver inte påminnas om sin sjukdom eller diagnos och fastna i negativa tankar. Vi fokuserar på att stärka det friska och genom vårt arbete bidrar vi till en samhällsinsats och motverkar utanförskap.

Bakgrund

I början av 2018 bildades en aktivitetsgrupp med medarbetare från alla verksamheter på enheten.

Nina Skantz började arbeta i Gislaveds kommun 2017 och berättar att man hela tiden haft med sig ett vi-tänk och att arbeta tillsammans. Personalen som arbetar med boendestöd, det vill säga ger stöd i hemmet hos målgruppen, utgår från Träffpunkt Solen.

Det har bidragit till att vi har fått fler besökare till oss på Träffpunkten. De känner sig trygga med medarbetarna eftersom de känner igen personalen som rör sig på Solen. Jag är fantastiskt stolt över mina medarbetare på Solen och hela enheten.

Tid och plats öppet hus

Tid: Måndag 11 mars kl.14.00-16.00

Plats: Gislowvillan, Danska vägen 10, Gislaved

Det bjuds på dricka och snacks
.


Jag är stolt över mina fantastiska medarbetare på Solen samt på hela enheten Psykiskt funktionsstöd i Gislaved kommun!

 

Sidan uppdaterades senast: