Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Ansök om bidrag från Sydvattens Bolmenfond

Föreningar och intresseorganisationer kan söka bidrag för att säkra och förbättra vattenkvaliteten i sjön Bolmen.

Sydvatten har inrättat en fond som en del i att säkra och förbättra vattenkvaliteten i Bolmen. Fonden är en del av det långsiktiga vattenförvaltningsarbete som Sydvatten bedriver i sjön Bolmen.

Syftet med fonden är att bidra till vattenkvalitetsförbättrande åtgärder eller aktiviteter. Exempel på aktiviteter är bland annat informationskampanjer och utbildningsinsatser för att öka kunskapen om värdet av vattnet och behovet att skydda det.

Fler exempel på aktiviteter som kan berättiga till bidrag hittar du på kommunens webbsida om stipendium, fonder och utmärkelser. Föreningar, intresseorganisationer och kommuner kan söka bidrag från Sydvattens Bolmenfond men inte privatpersoner.

Ansökan

Ansökan sker till Ljungby kommun som administrerar ansökningarna samt lämnar sina förslag för vidare beredning och ställningstagande hos Sydvatten. Sydvatten tar beslut om tilldelning av bidrag vid tre tillfällen per år (april, september och december).

På kommunens webbsida om stipendium, fonder och utmärkelser hittar du ansökningsblankett och mer information om Sydvattens Bolmenfond.

Ansökan ska vara Ljungby kommun tillhanda senast den 15/3, 15/8 eller 15/11.

Sidan uppdaterades senast: