Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Digitalisering inom hemtjänsten

Digitala verktyg ger nya möjligheter att klara växande välfärdsbehov. Ett utav hjälpmedlen är digital nattillsyn.

Under året kommer kommunens hemtjänst att bedriva utvecklingsarbete där bland annat införande av välfärdsteknologi står i fokus. Det kan exempelvis handla om att erbjuda digital tillsyn istället för fysiskt besök.

Alma Maslan är enhetschef i ordinärt boende på Socialförvaltningen och berättar om hur digitaliseringen kan bidra till bättre tillgänglighet, resursutnyttjande och kvalitet för både brukare och medarbetare:

- I vissa fall kan teknik göra stor skillnad för välbefinnandet. Ett GPS-larm kan göra anhöriga tryggare. Nattillsyn via kamera kan ge ökad trygghet och innebära ostörd sömn. Ett dörrlarm kan förebygga personskada och möjliggöra kvarboende i det egna hemmet, säger Alma Maslan, enhetschef i ordinärt boende.

Nattillsyn via kamera

Hur hjälpen ska utföras för att brukaren ska känna sig trygg sker alltid i dialog med brukaren. Ingegärd Svenningsson är en utav de brukare som idag har nattillsyn via kamera.

- Efter att jag har fått digital nattillsyn så sover jag oftast hela nätterna. Det är skönt att slippa att ha personal springande här på nätterna, då jag ofta har vaknat när de kommit, säger Ingegärd Svenningsson.

Hon berättar att hon tycker det är bra att hon fått vara med och bestämma vilka tider tillsynen ska ske och att kameran är att bra alternativ även för de som har behov av tillsyn på dagtid.

Sidan uppdaterades senast: