Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Tillsammans utvecklar vi kommunens bygder

Lokalsamtal är en ny satsning där vi gärna vill ta del av era synpunkter om hur bygderna runtom i kommunen kan utvecklas.

Under Lokalsamtalen kommer vi tillsammans att prioritera vilka frågor vi ska lägga fokus på för att utveckla bygderna och skapa en mer attraktiv kommun.

För att veta vilka frågor som är viktiga får invånarna möjlighet att svara på ett frågeformulär inför första besöket. Lokalsamtalen genomförs sedan i två steg; först besöker berörda tjänstepersoner bygden och en månad senare gör politiker ett besök.

- Dialog med våra invånare är viktigt för att vi gemensamt ska utvecklas som kommun” säger Agneta Karlsson (M), ordförande för Demokratiberedningen

Start 11 april i Hällabäck och Bosebo

Elva av kommunens mindre bygder kommer att besökas under mandatperioden med start i Hällabäck och Bosebo i april 2019. Lokalsamtalen fortsätter sedan i Broaryd under hösten. Resultaten av själva dialogträffarna presenteras på webbsidan.

Lokalsamtalen i Hällabäck och Bosebo med tjänstepersoner genomförs den 11 april och med politiker 9 maj. Du hittar enkäten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och mer information om lokalsamtal på www.gislaved.se/lokalsamtal Länk till annan webbplats..


Sidan uppdaterades senast: