Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Detaljplansförslag för Åtterås 19:298 och Öreryd 4:7

Måndag 25 mars informerar vi om planförslaget för Öreryd 4:7 och tisdag 26 mars om planförslaget för del av Åtterås 19:298. Välkommen!

Informationsmöte om detaljplan för del av Åtterås 19:298 m.fl Åtteråsskolan i Smålandsstenar

Syftet med planen är att ändra markanvändningen från allmänt ändamål och park till skola, tekniska anläggningar, natur, gata samt gång- och cykelvägar. Planändringen gör att området blir mer tillgängligt genom att en ny gata och parkering byggs. Den nya gatan förenklar för gång- och cykeltrafikanter och för bilister att ta sig ut ur området.

För utbyte av information och synpunkter är du välkommen på informationsmöte.

Plats: Torghuset Torggatan 1, Smålandsstenar

Tid: Tisdag den 26 mars kl.18:30.

Granskningstiden för detaljplanen är 7 mars – 28 mars 2019

Planförslaget för Åtterås finns utställt i Torghuset i Smålandsstenar, i kommunhuset i Gislaved samt på vår webbplats.

Eventuella synpunkter på förslaget skickas till:
Gislaveds kommun
Bygg- och miljöförvaltningen
332 80 Gislaved
eller till vår mejladress

Kom ihåg att ange detaljplanens namn "Åtterås 19:298 m.fl Åtteråsskolan i Smålandsstenar" om du vill lämna synpunkter.

Senast den 28 mars 2019 ska synpunkterna vara inskickade till förvaltningen.

Samrådsmöte om detaljplan Öreryd 4:7 m.fl. Öreryds skola

Syftet med planen är att ändra markanvändningen på den del av befintlig detaljplan som är planlagd för allmänt ändamål. Planförslaget upprättas för att i detaljplanen pröva om den kommunala marken som har använts för skoländamål ska kunna användas som kvartersmark för exempelvis skola, bostäder, hotell eller vandrarhem.

Öreryd skola

För utbyte av information och synpunkter är du välkommen på samrådsmöte.

Plats: Missionskyrkan, Örerydsvägen 20, Öreryd

Tid: Måndag 25 mars kl.18.30

Samrådstiden för detaljplanen är 7 mars - 18 april 2019

Planförslaget för Öreryd finns utställt på Hestra bibliotek, i kommunhuset i Gislaved och på vår webbplats.

Eventuella synpunkter på förslaget skickas till:
Gislaveds kommun
Bygg- och miljöförvaltningen
332 80 Gislaved
eller till vår mejladress

Senast den 18 april 2019 ska synpunkterna vara inskickade till förvaltningen. De fastighetsägare som har arrendatorer, hyresgäster eller inneboende uppmanas att informera dessa.

Kontaktuppgifter

Eventuella frågor besvaras av:

Sven Hedlund, stadsarkitekt. Telefon: 0371-811 44

Seigo Oguni, planarkitekt. Telefon: 0372-812 35

Sidan uppdaterades senast: