Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Nu sopar vi in våren

Den 18 mars påbörjades arbetet med att sopa undan grus och sand från våra gator. Måndag 1 april startar den allmänna gatusopningen.

I vecka 12 började vi ta upp sand på prioriterade gång- och cykelvägar och större genomfartsgator. Nu har turen kommit till villagatorna där sandupptagning påbörjas 1 april.

Fastighetsägare uppmanas att sopa grus och sand från gångbanan och veck, ut i gatan innan sopning sker. Undvik att parkera på gatorna. Gatusopning sker efter en särskild turordning och sopningen beräknas pågå i nio veckor.

Här kan du se hur lång tid sopningen av just ditt område beräknas ta.

Sidan uppdaterades senast: