Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Skolomorganisation väcker intresse

Det finns ett intresse utanför kommunen för vår genomförda skolomorganisation. I början av veckan genomfördes ett studiebesök för representanter från Nybro kommun.

Nybro kommun står inför att påbörja ett eget förändringsarbete avseende skolorganisationen och tittar sig därför omkring efter goda exempel. Under måndagen besökte de oss för att få veta hur vi har arbetat med vår skolomorganisation.

Vi är mycket positiva till att ta emot besök från andra kommuner för att utbyta idéer och arbetssätt och är glada att Nybro kommun vill lära sig om förändringsarbetet kring vår skolorganisation, säger kommunstyrelsens ordförande Carina Johansson, (C).

Carina Johansson (C) kommunstyrelsens ordförande i Gislaveds kommun och Christina Davidson (C), kso i Nybro kommun utanför kommunhuset i Gislaved

På plats för att informera sig om arbetet kring skolomorganisationen var bland annat kommunstyrelsens ordförande i Nybro kommun, Christina Davidson, (C). Hon ser omvärldsbevakning som en viktig del inför en förändring och vill ta till sig så mycket information som möjligt innan man påbörjar sitt arbete.

Vi vill titta på hur man kan förändra skolorganisationen. Vi började se över detta på grund av lokalfrågan men över tid har det också kommit att handla om ett behov av att minska den segregation som finns i vissa områden, säger Christina Davidson, (C).

Sonja Sävås föreläser om skolorganisationen framför en grupp av åhörare

Under studiebesöket informerade projektledare Sonja Sävås samt flera rektorer från de aktuella skolorna om hur de arbetat med skolomorganisationen samt hur kontinuerlig uppföljning sker med hjälp av nulägesrapporter.

Vi har fått mycket positiv feedback efter skolomorganisationen, både från elever, föräldrar och personal, säger Sonja Sävås.

Högstadierektorerna i Gislaved och Smålandsstenar berättar att det är en helt annan sammanhållning redan i sjuan nu när eleverna kommer från samma mellanstadieskola, och flera idrottsföreningar säger att bland barnen är det nu ”vi-mentalitet” istället för vi och dem.

Sonja Sävås föreläser för en grupp besökare

Viktigt att dela med sig av erfarenheter
Barn- och utbildningsnämndens ordförande Maria Gullberg Lorentsson, (M), 1:e vice ordförande Anders Martinsson, (C) samt Tommy Östring, (WeP), ledamot i nämnden, berättade om hur de upplevt förändringsarbetet samt också vikten av att vi i kommunen får dela med oss av våra erfarenheter.

Jag är mycket stolt över att kommuner som planerar att genomföra ett förändringsarbete inom skolan vänder sig till oss för att höra mer om hur vi arbetat med detta. Vår ambition är att skapa en långsiktig hållbar situation i kommunens skolor och självfallet vill vi dela med oss av våra lärdomar, säger Maria Gullberg Lorentsson, (M), barn- och utbildningsnämndens ordförande.

Positiv feedback på white board om skolomorganisationen

Inför omorganisationen i kommunen möttes man av ett visst motstånd. Representanterna från Nybro kommun fick flera konkreta tips på hur de kan agera inför och under skolomorganisationen för att underlätta förändringarna för elever och vårdnadshavare, exempelvis att snabbt fånga upp aktuella frågeställningar och se över möjligheten att tillsätta en referensgrupp.

En av de vårdnadshavare som till en början var skeptisk till omorganisationen är Tommy Östring. Tillsammans med några andra föräldrar startade han Facebook-gruppen Skolupproret i Gislaveds kommun.

Jag kände att jag inte fått tillräckligt med information om frågan, säger Tommy Östring, (Wep), som är ledamot i barn- och utbildningsnämnden sedan årsskiftet. I samband med skolupproret blev jag politiskt intresserad och fick frågan om jag ville engagera mig, Efter att jag blev förtroendevald har jag fått möjlighet att höra rektorers synpunkter på omorganisationen och har genom det fått en större förståelse. Som ledamot i barn- och utbildningsnämnden har man en annan insikt i verksamheten än vad man har som enbart förälder.

En klunga av politiker och tjänstepersoner utanför Gislaveds kommunhus

Förmiddagen avslutades med en guidad rundtur och lunch tillsammans med barnen på Sörgårdsskolan i Gislaved.

Om skolomorganisationen
Från höstterminen 2017 har skolorganisationen i Gislaved och Smålandsstenar förändrats. Fem F-6-skolor blev tre F-3-skolor och två 4-6-skolor.

Sidan uppdaterades senast: