Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Ett stort kliv framåt för kommunen

Kommunens företagsklimat har blivit bättre. Förbättrad tillgänglighet per telefon, och ökad muntlig kommunikation gör att vi nu klättrar uppåt.

Kvalitetsmätningen av kommunernas myndighetsutövning och service gentemot företag avser 2018. Från föregående år klättrar kommunen från plats 180 till 113.

Undersökningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. genomförs bland företagare som haft ett ärende inom ett eller flera av sex myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd.

Frågor om service

Företagare får i undersökningen bedöma kommunerna genom att besvara frågor om service gällande information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

Undersökningen bygger på analysmodellen Nöjd kundindex (NKI) och mäter kvaliteten i kommunernas service inom verksamhetsområden där kommunerna har ett tydligt eget ansvar.

Betygsskalan för NKI är 0-100

  • Värde över 80 är ett mycket högt resultat
  • Värde mellan 70-80 är ett högt resultat
  • Värde mellan 62-69 är godkänt
  • Värde mellan 50-61 är ett lågt resultat
  • Värde under 50 är ett mycket lågt resultat.

Gislaveds kommun får ett nöjd-kund-index på 71. Det är enligt skalan ett högt resultat på mätningen av hur nöjda de lokala företagarna är.

Det är glädjande att det börjar visa sig ute hos företagarna att de åtgärder vi gjort uppskattas säger Bygg- och miljönämndens ordförande Magnus Sjöberg (C).

Miljöarbetet ger resultat

Mer specifikt visar undersökningen att kommunens hantering av bygglov är godkänd med ett NKI på 65. Strävan är att bli ännu mer effektiva för att leva upp till företagens förväntningar om god service. Brandskydd har ett NKI på 78 och får därmed placering 41 i Sverige. På området miljö har kommunen klättrat från plats 180 föregående år till plats 49 bland Sveriges kommuner.

Rankingens resultat, i synnerhet gällande miljö, stämmer rätt bra överens med vår analys av läget. Vi har arbetat hårt med att förtydliga vår information och hur vi är tillgängliga för våra kunder. Vi jobbar kontinuerligt med att förbättra våra processer, vår målstyrning, bemanning och kommunikation, säger Susanne Norberg, bygg- och miljöchef.

Enklare och tydligare

Konkreta förändringar som genomförts är tydligare tillsynsrapporter som är lättare att förstå, ökad tillgänglighet per telefonen samt enklare och tydligare tillsynsbesök. På bygg- och miljöförvaltningen arbetar man nu med en ny arbetsmetodik, den sk ”rättelsetrappan” som bygger på mer muntlig kommunikation. Att ändra titeln från miljö-och hälsoskyddsinspektör till miljöhandläggare är en annan förändring som underlättar förståelsen för kunderna.

Vår ambition är och kommer även framöver att vara att Gislaveds och Tranemo kommuns företagare ska vara mycket nöjda med vår service. Dit ska vi nå, säger Susanne Norberg.

Sidan uppdaterades senast: