Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Byte till miljövänlig gatubelysning i Mällby och Väcklinge

Gatubelysningen i kommunen ska bli mer miljövänlig. Först ut är Mällby och Väcklinge.

Kommunen arbetar på många sätt med strategiska miljöfrågor och för att skapa god dialog med invånarna. När belysningsanläggningen i byarna Mällby och Väcklinge utanför Reftele skulle bytas ut till en miljövänligare variant var det en självklarhet att invånarna skulla vara med och tycka till om var belysningen skulle finnas.

God dialog med boende

När det var dags att förnya gatubelysningen beslutade tekniska nämnden utifrån särskilda riktlinjer hur många enheter som skulle användas. Därefter fick de boende i området information samt möjlighet att påverka var de nya stolparna skulle sättas upp.

Tillsammans med kommunrepresentanter promenerade några av områdets invånare runt för att bestämma placeringen av belysningen. God dialog mellan tekniska nämnden, tekniska förvaltningen och boende i området ligger därmed till grund för den miljövänliga LED-belysningen som nu är på plats. 

Energibesparing och bättre ljus

Arbetet är ett led i moderniseringen av kommunens gatubelysning till LED-teknik vilket leder till energibesparing och bättre ljus.

Vi försöker spara energi och då har vi sagt att alla belysningspunkter som behöver bytas ut byts ut mot de här LED-belysningarna , säger Håkan Josefsson (C), ordförande i tekniska nämnden i kommunen.

Ny fräsch belysning på nya stolpar ersätter de gamla och slitna trästolparna och det är glädjande för invånarna i Mällby och Väcklinge att tillsammans med tekniska nämnden ha fått komma fram till placering av den nya belysningen.

Det är kanon att det är så miljövänligt. Det är framtiden, det är så det ska vara. Vi har fått vara med och bestämt var de behövs, säger Emelie Berggren, boende i Mällby.

Vad är LED? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lysdioder, även kallad LED, är en uppfinning från 1920-talet. Det behövs ganska lite ström för att få lysdioderna att lysa, vilket gör LED till ett bra miljöalternativ. En lysdiod består av en halvledare med en beläggning på en liten platta, som beroende av material sänder ut olika typer av ljus när ström leds igenom dioden. Det ljus som alstras är ett resultat av ett fysikaliskt fenomen som kallas elektroluminiscens.

Sidan uppdaterades senast: