Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Plats 20 bland Miljöbästa landsbygdskommuner

Kommunen klättrar upp på plats 20 av 136 på listan av de landsbygdskommuner som är mest aktiva på miljöområdet.

Tidningen Aktuell hållbarhet rankar varje år kommunernas ambitioner och aktivitet på miljöområdet och utser miljöbästa kommun i Sverige. Vårt miljöarbete har under lång tid varit en viktig del i kommunens utveckling men arbetet har på senare år både breddats och skärpts. Detta har gett resultat i form av en kraftig klättring upp på listan över miljöbästa kommuner.

Detta är resultatet av ett strategiskt arbete med hållbarhetsfrågorna vilka vi tar ett helhetsgrepp kring. Vi kommer att arbeta med att stärka vårt samarbete med näringslivet i dessa frågor" säger kommunstyrelsens ordförande Carina Johansson (C)

Kommunstyrelsens ordförande med representanter från avdelningen för hållbar utveckling

Kommunstyrelsens ordförande Carina Johansson (C) tillsammans med Jessica Johansson, Amra Salihovic och Bengt-Göran Eriksson från avdelningen för hållbar utveckling.

Integrerat miljöarbete

Miljöarbetet har integrerats i allt fler delar av kommunens förvaltningar och bolag och flera stora förändringar har genomförts. Utveckling av fjärrvärme baserad på förnybar bränslen, fastighetsnära insamling av avfall, energieffektiviseringsåtgärder i kommunala fastigheter, vattenvårdsåtgärder, satsningar på fossilfria fordon och ekologiska livsmedel är några exempel i raden på genomförda eller pågående satsningar.

Det är de senaste årens uppväxling och breddning i miljöarbete som gjort att kommunen klättrat till plats 20 i Aktuell Hållbarhets ranking. Kommunen rankades 2017 på 144 plats, 2018 på plats 106.

Rangordning utifrån enkät

Tidningen Aktuell hållbarhets rankning genomförs via en enkät till Sveriges kommuner som behandlar en rad områden. Dessa är bland annat kommunernas klimatmål, Agenda 2030, miljövänliga transporter, livsmedel, byggnation och avfallshantering. Resultatet kombineras med uppgifter från andra källor som statistiksystemet Kolada, SKL och Håll Sverige Rent och resulterar i en slutlig poängsättning som också rangordnar kommunerna.

Rankning utifrån tre kategorier

2019 förändras Aktuell Hållbarhets rankning för att ge en bättre jämförbarhet mellan kommuner. Alla kommuner har olika förutsättningar och därför delas i år rankningen in i tre kategorier; storstäder och storstadsnära kommuner (46 kommuner), större städer och kommuner nära större stad (108 kommuner) och mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner (136 kommuner). Kommunen tillhör kategorien med 136 kommuner där vi nu glädjande placerat oss på plats 20.

Spännande integreringsfas

Nu pågår en spännande fas där miljöarbetet ska integreras med det övriga hållbarhetsarbetet inom social och ekonomisk hållbarhet och där utmaningen är att utveckla Gislaveds kommun inom ramen för de globala målen, Agenda 2030. För att åstadkomma detta så är ambitionen att bedriva en tydligare utåtriktad verksamhet och att stärka och utveckla samverkan och samarbeten med både näringsliv och organisationer så att goda idéer kan tas tillvara och förverkligas.

Sidan uppdaterades senast: