Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Hemtjänsten i Gislaved kör på el

Under 2018 byttes samtliga bilar i hemtjänsten i Gislaved ut till elbilar och nu står Anderstorps hemtjänst på tur.

Kommunen har som målsättning att 80% av personbilar och lätta lastbilar ska vara fossilfria 2020. I april 2019 är 69% av personbilarna fossilfria, däribland hemtjänsten i Gislaved.

Viktigt förändringsarbete

Socialförvaltningen, med kommunens hemtjänst i spetsen, är nyckelspelare i förändringsarbetet med fossilfria fordon. Personbilar används ofta för att förflytta sig mellan platser i verksamheten.

Vid årsskiftet 2018/2019 var Gislaveds hemtjänsts sju bilar utbytta mot elbilar. För att lyckas med detta har hemtjänsten haft ett tätt samarbete med kommunens fastighets- och serviceförvaltning.

- Under hela 2018 skedde utbytet successivt. Detta blev möjligt tack vare gott samarbete mellan hemtjänsten och fastighet- och serviceförvaltningen. Vi har också haft ett mycket stort engagemang bland medarbetarna, säger Alma Maslan, enhetschef.

Smidigt och enkelt

Den största skillnaden med att köra elbil jämfört med diesel/bensin är enligt medarbetarna att elbilar är trevligare och mjukare att köra, har snabbare och bättre uppvärmning samt att man slipper lägga ner tid på att åka och tanka bilarna.

- Detta är ytterligare ett led i vårt förändringsarbete där vi tillsammans med medarbetarna försöker hitta bättre och smartare arbetssätt, sägerr Alma Maslan.

Billigare och miljövänligare

Elbilar är bättre för miljön än bensin- och dieselbilar och underhållet är både enklare och billigare. Bränslekostnaden för en elbil är cirka tre till fyra gånger mindre jämfört med en bensin- eller dieselbil i samma storlek. Efter Gislaved är det nu hemtjänsten i Anderstorp som står på tur att få resurssmidigare bilar. Samtliga bilar, totalt fem, ska enligt tidsplan bytas ut i höst.

- Att hemtjänsten i Gislaved nu enbart kör fossilfritt är en mycket bra utveckling och det kommer att innebära en skjuts för övriga områden/verksamheter i kommunen när man ser att det är en positiv och effektiv utveckling, säger Pelle Gullberg, enhetschef fordon och transport.

Totalt har kommunen i dagsläget 29 elbilar samt 12 mindre parkfordon som drivs med el. Kommunen har också ett pågående arbete med att bygga ut laddinfrastrukturen.

Sidan uppdaterades senast: