Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Fredrik Sveningson (L), gruppledare för Liberalerna, Carina Johansson (C), kommunstyrelsens ordförande, Pia Skogsberg (KD), gruppledare för Kristdemokraterna och Anton Sjödell (M), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande.

Kommunens utveckling och utmaningar

Vår satsning för att bli en attraktiv plats med goda förutsättningar, samtidigt som det efterfrågas allt mer välfärdstjänster kräver stora förändringar av arbetssätt. Den styrande majoriteten presenterar sin vilja fram till 2022.

- Man ska kunna känna sig trygg och leva ett gott liv i Gislaveds kommun, säger Carina Johansson (C), kommunstyrelsens ordförande. Genom de förändringar vi gör nu har vi sett till helheten för att det ska bli hållbart även i framtiden. Kvalitén är fortsatt viktig och prioriteras högt.

Den styrande politiska majoriteten i kommunen, Centerpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna presenterade under torsdagen sin vilja för mandatperioden 2019-2022. Man har utgått från sitt samverkansprogram och tagit fram 4 prioriterade områden. Dessa presenteras i något som heter kommunplan.

Kommunplan 2019-2022

Kommunplanen innehåller:

  • Det goda livet – ska ge alla invånare trygghet, lärande och goda livsvillkor.
  • Attraktivitet och hållbar utveckling – attraktiva boenden och en kommun där invånarna känner sig stolta i hållbarhetens tecken (ekologiskt, socialt och ekonomiskt), kopplat till Agenda 2030 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
  • Företagsklimat och näringslivssamverkan – bostäder och kompetensförsörjning är det viktigaste för företagarna och något kommunen vill jobba ännu mer med, för att fler människor ska få arbete.
  • Sveriges ledande offentliga arbetsgivare – skapa en hållbar arbetssituation för alla medarbetare, arbeta med kompetensutveckling, utveckla ledarskapet och medarbetarskapet, där alla få vara medskapande och bidra till att utveckla arbete och arbetssätt.

Planeringsdirektiv - Samplanering och digitalisering

Det politikerna vill att organisationen ska arbeta med under 2020 samlas i något som heter planeringsdirektiv. Genom det föreslår den politiska majoriteten ett nytt uppdrag till kommunstyrelsen: att ta fram en utvecklingsplan för att förhoppningsvis kunna möjliggöra samplanering av Gislaved och Anderstorp.

- Vi vill bygga ihop Gislaved och Anderstorp på ett bra sätt vilket är ett viktigt steg i utvecklingen av vår kommun, säger Anton Sjödell (M), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande. Och berättar att det kommer att hållas dialoger kring samplaneringen.,

I planeringsdirektivet föreslås även ett fortsatt arbete med digital verksamhetsutveckling och digitalisering för alla kommunens bolag och nämnder.

- Vi vill titta på de möjligheter som finns för att på bästa sätt kunna möta framtiden. Det kommer vara en nyckel för att klara av att erbjuda den välfärd och de lösningar som våra invånare behöver, säger Anton Sjödell (M).

Ekonomi

- Samtidigt som vi blickar framåt står vi också inför ekonomiska utmaningar där det börjar bli svårt att täcka kostnaderna för välfärden, säger Anton Sjödell (M).

Carina Johansson (C) berättar att kommunen, tillsammans med många andra svenska kommuner, är i en situation där det börjar bli svårt att täcka kostnaderna för välfärden. Det beror på ett strukturellt problem, där demografin förändras i vårt land.

- Unga och gamla, vilka nyttjar mest välfärd, blir fler, samtidigt som de i arbetsför ålder minskar. Det innebär att färre skattebetalare ska finansiera mer välfärd, säger Carina Johansson (C).

- Det är dessutom brist på kvalificerad personal, så även om de ekonomiska förutsättningarna fanns, så finns det inte personal nog att anställa för att fylla alla behov, säger Fredrik Sveningson (L), gruppledare för Liberalerna.

De ekonomiska förutsättningara som finns gör att nämndernas ramar minskar med runt 35 miljoner för 2020 jämfört med 2019.

- Vi vill ta nödvändiga beslut nu så att vi inte få större problem framöver. Det ger oss möjligheter i framtiden. Jämfört med många andra kommuner är vi väl förberedda och kan hantera situationen på ett kontrollerat sätt tack vare att vi har jobbat på ett strategiskt sätt i flera år. Det är en krävande utmaning som väntar, att agera kraftfullt nu är att ta ansvar för att vi skapar en hållbar situation för framtiden, säger Anton Sjödell (M).

- Det viktigaste i det kommande arbetet är att kvaliteten inte ska bli lidande. Vi ska erbjuda god välfärd precis som tidigare men det kommer inte att ske på samma sätt. När färre ska leverera mer behövs nya arbetssätt, nya samarbeten samt att ny teknik och digitalisering måste användas i mycket högre utsträckning än idag, säger Carina Johansson (C).

God ekonomisk hushållning

Kommunen måste ha ett överskott på i snitt 30 miljoner kronor per år över en femårsperiod för att leva upp till det som kallas god ekonomisk hushållning. Snittet beräknas på utfall de två föregående åren, innevarande år samt kommande två års planerade resultat.

Under 2016 och 2017 var resultaten goda, främst på grund av riktade statsbidrag i samband med det utökade flyktingmottagandet. Dessa goda resultat gjorde att målet för god ekonomisk hushållning klarades även 2018 trots ett resultat på bara 5 miljoner. Det innebär samtidigt att de kommande åren måste överskottet vara över 30 miljoner för att klara snittet.

- Vi måste anpassa kommunens ekonomi för att möta framtidens behov, utan att försämra kvalitén. Vi är måna om att alla i kommunen ska ha det goda livet, säger Pia Skogsberg (KD), gruppledare för Kristdemokraterna.

En skattehöjning är inte lösningen, berättar Anton Sjödell (M) utan menar att det är strukturen och arbetssätten som måste ses över.

- En god ekonomi med ett stabilt överskott är en förutsättning för att skapa lugn och ro i våra verksamheter så att de kan fokusera på att leverera god kvalitet i sina grunduppdrag. Det skapar också trygghet vid konjunktursvängningar och säkerställer att vi kan genomföra nödvändiga investeringar, säger Anton Sjödell (M).

- Vi tror att vi genom att börja svänga om nu, slipper göra en handbromsvändning om några år. Vi förebygger de stora problem som vi annars kommer att möta längre fram, säger Fredrik Sveningson (L).

När kommunplanen och planeringsdirektivet är beslutat kommer vi att presentera det i sin helhet här på kommunens webbplats.

Sidan uppdaterades senast: