Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Europadagen den 9 maj

Den 9 maj är det Europadagen, ett tillfälle att uppmärksamma freden och samarbetet i Europa och det kommande EU-valet.

Europadagen firas den 9 maj till minne av Robert Schumans deklaration om en ny form av politiskt samarbete i Europa. Syftet var att bevara freden efter andra världskriget och skapa välstånd. Deklarationen låg till grund för bildandet av den Europeiska kol- och stålgemenskapen som i sin tur är grunden för dagens Europeiska Union (EU).

Främja fred och samarbete

EU:s ursprungliga tanke kan liknas vid en ”fredsförsäkring”. När människor pratar med varandra är risken mindre för att det blir konflikter och ett ömsesidigt handelsutbyte stärker banden mellan länder.

Sedan dess har samarbetet utvecklats till att i dag omfatta en rad olika områden. EU arbetar dagligen med att förbättra tillvaron för de drygt 500 miljoner personer som bor i något av EU:s 28 medlemsländer. Tillsammans kan EU främja fred, jämlikhet, rättigheter och demokrati samt stärka konkurrenskraften och välfärden inom EU.

 - Genom EU kan vi utveckla kommunen tillsammans med andra länder för att möta framtida utmaningar och skapa nya möjligheter, säger Carina Johansson (C), kommunstyrelsens ordförande.

Därför är det viktigt att rösta i EU-valet

Årets EU-val beskrivs som det viktigaste hittills. Europaparlamentet genomför just nu en kampanj för att så många som möjligt ska rösta. Där säger man: "I Europa står vi inför många utmaningar, allt från migration och klimatförändringar till ungdomsarbetslöshet och dataskydd. Vår värld blir också allt mer globaliserad och konkurrensutsatt. Folkomröstningen om Brexit visade dessutom att EU inte är ett oåterkalleligt projekt. Hotet mot demokratin tycks öka, både i teorin och i praktiken, samtidigt som de flesta av oss tar den för given.” Läs mer på kampanjwebben denhärgångenröstarjag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..  

- Jag ser det som en naturlig del i mitt uppdrag att förankra EU-samarbetet lokalt i Gislaveds kommun. Det är viktigt att våra kommuninvånare ser möjligheten att kunna påverka genom att rösta i EU-valet, säger Anton Sjödell (M), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande.

Ungefär hälften av alla beslut som fattas på kommunal och regional nivå i Sverige påverkas direkt eller indirekt av EU. EU politik är därför i allra högsta grad även lokalpolitik. Genom att rösta i EU-valet står du upp för demokratin och väljer vilket Europa som du vill ha och som dagens och kommande barn ska växa upp i.

- Vi ska fortsätta vara aktiva och påverka i EU för de kommande generationernas skull, säger Marie Johansson (S), kommunalråd för oppositionen och kommunstyrelsens 2:e vice ordförande

Gislaveds gymnasium genomför skolval inför EU-valet

På Gislaveds gymnasium hålls ett så kallat skolval vilket är ett simulerat EU-val där eleverna ges möjlighet att ta ställning genom att rösta på ett parti. Ett skolval anordnas precis som ett vanligt val med valsedlar, valurnor och rösträknare. Det sammanlagda resultatet för samtliga skolval runt om i Sverige kommer sedan att offentliggöras.

Skolval 2019 drivs av Sveriges elevråd, Sveriges elevkårer, Europeiska ungdomsparlamentet Sverige och Ung media Sverige på uppdrag av MUCF. Skolverket och Valmyndigheten är samarbetsmyndigheter.

Sidan uppdaterades senast: