Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Planförslag för Uvekull 5:1 m.fl. i Smålandsstenar

På samrådsmötet 22 maj har du möjlighet att få information om planförslaget för Uvekull 5:1 m.fl. i Smålandsstenar.

Välkommen på samrådsmöte onsdag 22 maj klockan 18.30 i Torghuset i Smålandsstenar gällande planförslag för Uvekull 5:1 m.fl. inom Västra industriområdet i Smålandsstenar. Här har du möjlighet att ta del av informaiton om detaljplanen och utbyta synpunkter.

Syftet med planförslaget

Syftet med detaljplanen är att skapa en mer flexibel framtidsplanering med möjligheter att utveckla den industriella verksamheten. Detaljplanen ska även möjliggöra en långsiktigt säkrare trafiksituation med minskade risker inom bostadskvarteren mellan väg 26 och Västra industriområdet. En ny detaljplan ska skapa en tydligare avgränsning med ett funktionellt skydd mellan industrikvarter och de bostadsområden som ligger i närheten.

Samrådstid 6 maj - 14 juni 2019

Planförslagen finns tillgängliga i Torghuset i Smålandsstenar och i kommunhusets entré i Gislaved. Du hittar de även på kommunens webbplats.
Om du har eventuella synpunkter på detaljplanen är du välkommen att höra av dig med dessa under samrådstiden 6 maj - 14 juni 2019.

Synpunkter på förslagen ska skickas till:
Gislaveds kommun
Bygg- och miljöförvaltningen
332 80 Gislaved
kommunen@gislaved.se

Senast den 14 juni ska synpunkterna vara förvaltningen tillhanda.

Sidan uppdaterades senast: