Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Efterfrågad utbildning i samarbete med tillverkningsindustrin

Yrkeshögskolans utbildning Underhållstekniker inom automatiserad tillverkningsindustri leder till spännande och välbetalt jobb på arbetsmarknaden.

Efterfrågan på underhållstekniker är mycket stor och arbetsplatserna är många inom både energi-, process- och tillverkningsindustrin.

Utbildningen ger breda kunskaper

Underhållstekniker inom automatiserad tillverkningsindustri är en yrkeshögskoleutbildning på 1,5 år som ger breda kunskaper i bland annat elteknik, mekanik, automation och underhållsplanering.

Unikt samarbete mellan kommuner och näringsliv

Utbildningen genomförs i ett unikt samarbete mellan Gislaveds kommun och Vetlanda kommun tillsammans med industriföretag i regionen, exempelvis Trioplast, Nexans, AD-Plast, Axelent, Esbe, Plast AB Orion och Gislaved Folie AB.

Totalt var det 25 olika aktörer från näringslivet som medverkade i ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildningen som gick till myndigheten för Yrkeshögskolan hösten 2018 för att sedan beviljas.

Vi ser ett behov av den här typen av utbildning då vi kommer att
ha efterfrågan på medarbetare med anledning av kommande
pensionsavgångar. Behov av att säkerställa framtida kompetens
inom området generellt sade Helena Olsson, Nexans, i samband med att ansökan lämnades in.

Jobb efter examen

Studenten väljer själv om man läser utbildningen i Gislaved eller Vetlanda. Utbildningen genomsyras av ett nära samarbete med näringslivet, via föreläsningar, studiebesök och fältövningar.

Cirka 25% av utbildningen är arbetsplatsförlagd (LIA) till ett företag inom branschen. Under LIA-perioderna ges arbetslivserfarenhet och kontakter som ofta leder till jobb direkt efter examen.

Industrin står och stampar för att vi saknar personer med denna
utbildning, folket som finns räcker inte till. Ska vi kunna fortsätta
att expandera måste vi få in rätt kvalificerad arbetskraft sade Anneli Jonsson på AD Plast i Anderstorp i samband med att ansökan lämnades in.

Automatiserad industrimaskin

Fakta

Jönköpings län största bransch är industrin. Där arbetar nästan var fjärde person (25%) i länet. Det är den högsta andelen för ett enskilt län i Sverige. 12 av 13 kommuner i länet har högre andel förvärvsarbetande inom industri än riket som helhet.

Sju kommuner i länet återfinns bland topp 30 beträffande industrisysselsättning exempelvis Gislaved 42% och Vetlanda 36%. I länet finns dock stora variationer. Gislaveds kommin har 42% förvärvsarbetande inom industrin, medan Jönköpings kommun har en andel strax under 13%.

Källa: Kunskap och kompetens 2018 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades senast: