Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Almedalen 2019 - efterfrågat seminarium om hållbar utveckling

I Gislaveds kommun verkar invånare, näringsliv och kommun aktivt för en hållbar utveckling. Arbetet genomsyras av samverkan, tillit och delaktighet vilket har gett resultat.

Gislaveds kommun är glädjande en av Sveriges miljöbästa kommuner i Aktuell hållbarhets kommunranking, och kommunen har klättrat till plats 74 från 144 mellan 2017-2019.

Det finns ett stort intresse nationellt kring kommunens arbete med hållbar utveckling och tillitsbaserad styrning. Det stora engagemanget utifrån har gjort att flera konferenser, seminarier och studiebesök har genomförts, där representanter från olika kommuner i Sverige velat lära sig mer.

Seminarium i Almedalen

Under Almedalsveckan, på måndagen 1/7, anordnar kommunen tillsammans med företaget Nordiska Plast AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och ungdomar från kulturprojektet Trasten vårt kvarter, seminariet Håll bara ihop – hur kan invånare, näringsliv och kommun samverka för en hållbar utveckling? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Seminariet kommer att webbsändas, och möjlighet finns att se sändningen på Gislaveds bibliotek.

I seminariet Håll bara ihop får deltagarna höra hur kommunen konkret arbetar med att ta ansvar för att skapa ett mer hållbart samhälle. Företagen och ungdomarna är en mycket viktig del i omställningen mot en hållbar utveckling. Seminariet är därför ett sätt att lyfta fram goda exempel från kommunen och kan även inspirera andra ta sitt ansvar.

Nätverket för svenska industrikommuner

Kommunen kommer även att delta i nätverket för Svenska Industrikommuners Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. seminarier. Nätverket, som startades 2015, arbetar för att lyfta fram de frågor som är viktiga för vår industri och industrikommuners fortsatta utveckling. Nätverket arbetar med skapa goda förutsättningar för de 25 medlemskommunerna där den tillverknings- och råvarubaserade spetsindustrin spelar en viktig roll för välfärden.

Almedalsveckan är världens största demokratiska mötesplats för samhällsfrågor. Genom att vara på plats är vi en del av den nationella debatten och kan sätta Gislaveds kommun på kartan, vilket är viktigt för bland annat kommande infrastruktursatsningar och för att locka företag och kompetens till vår plats.

Kompetensutvecklingsinsats

Deltar gör kommunstyrelsens ordförande samt förste och andre vice ordförande, delar av kommundirektörens ledningsgrupp och avdelningen för hållbar utveckling. Deltagandet är en kompetensutvecklingsinsats för alla som deltar och vi lär oss av andra och bidrar med våra erfarenheter och kunskaper.

Vidare ger det oss en unik möjlighet att på ett effektivt sätt knyta nya kontakter och delta på evenemang vilket kan bidra till en bättre och mer hållbar kommun för våra kommuninvånare.

Sidan uppdaterades senast: