Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Samrådsmöte om kvarteret Gulsippan i Gislaved

Markområdet vid kvarteret Gulsippan m.fl. inom Södergården i Gislaved planeras att användas för skola, centrum och parkering.

Markområdet som tillhör fastigheten Gislaved 1:27 och Gislaved 4:3 i Södergården i Gislaved är idag allmän plats men planeras att användas till kvartersmark, skola, centrum och parkering.

Du som vill veta mer om den nya detaljplanen och planerade förändringar är välkommen på sarmådsmöte måndag den 10 juni klockan 18.30 där det blir möjlighet att höra mer om detaljplanen och även lämna synpunkter.

Datum: Måndag den 10 juni

Tid: Klockan 18.30

Plats: I Bosniska Islamska Föreningens lokaler på Sörgårdsvägen 3, 332 33 i Gislaved.

Planförslaget finns tillgängligt i kommunhusets entré i Gislaved och på kommunens webbplats. Du har möjlighet att lämna synpunkter under samrådstiden som pågår mellan 29 maj – 3 september 2019. Eventuella synpunkter på förslagen ska skickas till: Gislaveds kommun Bygg- och miljöförvaltningen 332 80 Gislaved

Eller via mailadress: kommunen@gislaved.se

Senast den 3 september ska synpunkterna vara förvaltningen tillhanda.

Sidan uppdaterades senast: