Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Förslag till detaljplan för Öreryd 4:7 m.fl. Öreryds skola

Markområdet vid Öreryds skola planeras att användas för skola, bostäder, hotell eller vandrarhem. Synpunkter på detaljplanen lämnas fram till 7/8.

Syftet med planen är att ändra markanvändningen på den del av befintlig detaljplan som är planlagd för allmänt ändamål. Planförslaget upprättas för att i detaljplanen pröva om den kommunala marken som har använts för skoländamål ska kunna användas som kvartersmark för exempelvis skola, bostäder, hotell eller vandrarhem.

Granskningstiden för detaljplanen är 12 juni - 7 augusti 2019

Planförslaget för Öreryd finns utställt på Hestra bibliotek, i kommunhuset i Gislaved och på vår webbplats.

Eventuella synpunkter på förslaget skickas till:
Gislaveds kommun
Bygg- och miljöförvaltningen
332 80 Gislaved
eller till vår mejladress

Senast den 7 augusti 2019 ska synpunkterna vara inskickade till förvaltningen. De fastighetsägare som har arrendatorer, hyresgäster eller inneboende uppmanas att informera dessa.

Kontaktuppgifter
Eventuella frågor besvaras av:

Sven Hedlund, stadsarkitekt. Telefon: 0371-811 44
Seigo Oguni, planarkitekt. Telefon: 0372-812 35

Sidan uppdaterades senast: