Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Uppmaning inför helgens höga skogsbrandrisk

Var extra försiktig med eld utomhus! Efter ett par veckor med sol och begränsad nederbörd ökar skogsbrandrisken i länet och den når oroväckande höga nivåer under helgen.

Det torra vädret gör att öppen eld, fyrverkerier eller gnistbildande verksamhet i skog och mark bör undvikas så långt det går.

De analyser som dagligen genomförs av experter inom länets räddningstjänster visar på höga riskvärden för brand i skog och mark. Ökad temperatur och minskad fuktighet i såväl mark som i luft innebär att en brand kan spridas snabbt och krypa långt ner i marken. Räddningstjänsterna i länet höjer beredskapsnivån och uppmanar såväl allmänhet som verksamhetsutövare att vara extra försiktiga i skog och mark.

- Vi har förbereder oss på att hantera helgens ökade brandrisk men hoppas på att inte behöva genomföra våra planer, säger Johan Nilsson, räddningschef i beredskap för Jönköpings län. Vi kommer att införa flygningar med skogsbrandsflyget för att öka möjligheterna att upptäcka brand i ett tidigt skede.

Osäker prognos inför nästa vecka

Väderprognosen för nästa vecka är osäker. Eftersom det troligen kommer nederbörd har inget eldningsförbud införts. Läget analyseras kontinuerligt.

Sidan uppdaterades senast: