Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Cigarett bryts i en hand med en man bakom

Utökat rökförbud

Från 1 juli gäller en ny tobakslag i Sverige. Då utökades rökförbudet att gälla fler platser, och det blev högre krav på de som säljer tobak.

Sedan 1994 är det förbjudet att röka på skolgårdar och utomhusområden vid förskolor och fritidshem. Den nya lagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. innebär en utökning av områden. Bland annat är det förbjudet att röka på uteserveringar, utanför entréer, vid idrottsanläggningar, lekplatser och busshållplatser.

Rökförbudet sedan 1 juli gäller:

  • utomhusområden i anslutning till kollektiva färdmedel, exempelvis perronger, busshållplatser, taxizoner, biljettområden och gångbanor i anslutning till ett spårområde.
  • på uteserveringar utanför exempelvis restauranger och caféer
  • inom inhägnade platser utomhus som huvudsakligen är avsedda för idrottsutövning, dvs. idrottsanläggningar. Det gäller även om anläggningen används för andra aktiviteter som exempelvis konserter och mässor.
  • på lekplatser som allmänheten har tillträde till.
  • vid entréer till lokaler och andra utrymmen som allmänheten har tillträde till, exempelvis entréer till statliga och kommunala myndigheter, butiker, restauranger, järnvägsstationer och lokaler för hälso-och sjukvård.

Lagen om rökfria miljöer berör alla

Den nya lagen ska göra att människor exponeras i mindre grad av rökning. Den är framtagen för att avnormalisera rökning på sikt och skydda barn, unga samt andra för exponering av rök. Lagen gör det också möjlig för de som är överkänsliga mot rök att få en ökad tillgänglighet till allmänna platser.

Litet barn med basketboll på lekplats, sommargrönt

Förbudet gäller inte bara rökprodukter som innefattar tobak, utan även det som kallas "användande av njutningsmedel motsvarande rökning" blir förbjudet på de utökade platserna .

1 juli utökades förbudet till att även gälla rökning av:

  • elektroniska cigaretter
  • örtprodukter
  • vattenpipa
  • produkter som inte innehåller tobak men motsvarar rökning

Högre krav på näringsidkare

Sedan den 1 juli i måste alla som vill sälja exempelvis cigaretter och snus ansöka om tillstånd hos kommunen. Högre krav ställs bland annat på kunskaper i tobakslagstiftning och ekonomisk skötsamhet.

Kravet på tillstånd gäller för både butiker som säljer till allmänheten och partihandlare som säljer till butiker. Kravet syftar till att minska tobaksbruket, begränsa hälsorisker samt minskning av den illegala handeln med tobak.

Läs mer om den nya tobakslagen.

Sidan uppdaterades senast: