Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Hjälp till att spara vatten

De senaste årens låga vattennivåer visar att vi inte kan ta vatten för givet. Trots en del regn under våren ligger nivåerna under det normala. Hjälp till att spara vatten genom att bli vattensmart!

Har du tänkt på att dricksvattnet kan ta slut? Med torkan sommaren 2018 i färskt minne är det klokt att fundera över vad du kan göra för att minska din vattenanvändning genom ett mer medvetet beteende. Att spara på vatten innebär inte att du behöver avstå från ett normalt användande utan det handlar om att göra smarta val. Kanske kan du välja att tvätta bilen mer sällan, duscha en kortare tid eller tänka på att inte låta vattnet stå och rinna i onödan. Små förändringar i vardagen gör skillnad, och tillsammans kan vi göra stor skillnad.

Vattennivån under det normala

Även om det har regnat en del under våren påverkar det inte grundvattennivån så snabbt. Dessutom suger växterna upp mycket av det regnvatten som kommer. Normalt sett fylls grundvattennivåerna på under höst och vinter när vegetationen inte behöver vatten. På grund av den torra sommaren 2018 har påfyllningen inte hjälpt. Nivåerna är fortfarande under det normala och lägre än förra våren.

Vad kan du göra för att påverka och förbättra vattennivåerna?

Du kan göra en insats genom att vara sparsam med vattnet. Varje liten förändring är betydelsefull. I genomsnitt använder varje person i Sverige 140 liter vatten per dygn, enligt branschorganisationen Svenskt Vatten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Här ger vi några tips. Läs gärna mer om hur du kan bli vattensmart.

  • Vattna inte med dricksvatten, samla exempelvis upp regnvatten och vattna med det.
  • Duscha istället för att bada i badkar.
  • Se över dina kranar och toaletter så att de inte läcker.
  • Du kan byta till snålspolande toaletter och duschmunstycken.
  • Låt inte vattnet rinna medan du tvålar in dig eller när du borstar tänderna.
  • Undvik att diska under rinnande vatten.
  • På sommaren kan det vara svårt att få riktigt kallt kranvatten. Spola ur vattnet som stått still i kranen. Fyll en tillbringare eller flaska med vatten och sätt in i kylen så får du kallt vatten. Det urspolade kranvattnet kan du samla upp och använda exempelvis för att vattna växter.
  • Tänk på att det kan finnas restriktioner om du ska bevattna med vatten från åar eller sjöar. Kontakta länsstyrelsen för mer information.

Du som har egen brunn - tänk på detta

Du som har egen brunn påverkas av grundvattennivån. Håll dig uppdaterad om tillgången på vatten och mät nivån i brunnen ofta. Grävda brunnar är många gånger 5-7 meter djupa och mer känsliga för att sina än borrade brunnar vilka ofta är mellan 20-160 meter djupa. Att borrade brunnar är mindre känsliga beror på att de kan ta vatten mycket längre ner i marken än en grävd brunn. Har du en grävd brunn, se gärna över möjligheten att djupborra istället. Då blir du mindre beroende av grundvattennivån.

Du som har lantbruk - tänk på detta

Torkan 2018 ledde till dåliga skördar och foderbrist, vilket drabbade många lantbrukare och djurägare negativt. Det kan behövas tillstånd för att göra vattenuttag ur sjöar och åar. Kontakta Länsstyrelsen Jönköping för mer information.

Om du vill borra en ny brunn till din jordbruksfastighet behövs inget tillstånd om brunnen ska användas till husbehov. En brunn för jordbruksbevattning kräver tillstånd.

För att motverka torka kan markägare anlägga eller restaurera våtmarker. De håller kvar vattnet i landskapet och höjer grundvattennivån lokalt. Kontakta kommunen eller Länsstyrelsen Jönköping för mer information om våtmarker.

Vad gör kommunen?

Kommunen bevakar ständigt grundvattennivåerna och arbetar långsiktigt med hur vattenförsörjningen kan bli mindre sårbar. Sjunker vattennivåerna kan det bli bevattningsförbud. Läs mer om kommunens arbete med vattenförsörjningen.

Kommunen tänker också på hur dricksvattnet används. Exempelvis vattnas inte parker och blommor utomhus med dricksvatten längre. Ingen fasadtvätt sker under sommaren och biltvätt undviks. Kommunen arbetar också med de globala målen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. där mål nummer sex handlar om rent vatten och sanitet.

- Kommuner, näringsliv och privatpersoner måste tillsammans arbeta för att skapa en hållbar vattenförsörjning men vi bör också ha en beredskap för att hantera låga vattennivåer och torka i framtiden, säger teknisk chef Peter Edvinsson.

Återblick 2018

Våren och sommaren 2018 var väldigt torra i hela landet och även i vår kommun. För vissa hushåll med grävda brunnar sinade vattnet. Åar och sjöar torkade helt eller delvis ut. Olika djurnäringar var hårt ansträngda på grund av torkan och vattenbristen. För de med sinade brunnar eller risk för sinade brunnar ordnade kommunen duschmöjligheter i Burseryd, Gislaved och Hestra. På äldreboenden ordnades fläktar och kylande fotbad för att de boende skulle klara värmen. För att minska dricksvattenförbrukningen infördes bevattningsförbud under delar av sommaren.

Mer information

SMHI uppdaterar varje vecka sin information om tillgången på vatten och risken för vattenbrist, läs mer på SMHI:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

SGU Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., myndigheten för frågor om berg, jord och grundvatten uppdaterar ständigt sin webbplats med information om grundvattennivåerna.

Sidan uppdaterades senast: