Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Resultat av brukarundersökning

Under 2018 fick funktionshindrade chansen att tycka till om sin vardag. Resultatet visar att majoriteten av brukarna är nöjda med funktionshinderverksamheten.

Brukarundersökningen genomfördes av SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) och riktar sig till vuxna med funktionsnedsättning inom boende, boendestöd och daglig verksamhet/sysselsättning samt personlig assistans.

Undersökningen mäter fyra kvalitetsområden: självbestämmande, bemötande, trygghet samt trivsel. Resultatet visade på genomgående goda resultat vilket kan tolkas som att brukarna är nöjda med hur funktionhinderverksamheten i vår kommun bedrivs.

- Brukarundersökningar är viktiga för oss menar Susanna Olsen, tf. verksamhetschef funktionshinder, men det är ännu viktigare att arbeta vidare med resultatet. Vi vill visa vad vi är bra på och vad vi måste utveckla för att nå ännu högre kvalitet. Det innebär bland annat att vi ska låta brukare och medarbetare bli mer involverade i verksamheten.

Läs mer om undersökningen och ta del av resultatet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades senast: