Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

helikopter sprider kalk över en sjö.

Helikopterbuller - kalkning pågår

Kommunens sjöar och våtmarker kalkas med hjälp av helikopter från och med måndagen den 12 augusti.

Med anledning av att kalkning sker med helikopter kan en del helikopterbuller förekomma från den 12 augusti och cirka 12 dagar framåt.

Motverkar försurning

Varje år kalkas kommunens sjöar och vattendrag för att motverka försurning. Försurning innebär att pH-värdet i en sjö eller ett vattendrag sjunker lägre än vad som är naturligt. Främsta orsaken till försurningen är utsläpp av svavel- och kväveföreningar. Försurningen påverkar vårt växt- och djurliv. Kalken sprids med hjälp av helikopter.

Läs mer om kommunens kalkning av sjöar och vattendrag

Sidan uppdaterades senast: