Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Förslag klart kring besparingar i socialförvaltningen

Utredningen kring en eventuell avveckling av vård- och omsorgsboenden i kommunen är klar och har överlämnats till socialnämnden för beslut.

I maj gav socialnämnden förvaltningen i uppdrag att utreda om något eller några vård- och omsorgsboende helt eller delvis kan avvecklas. Utredningen är klar och den har överlämnats till nämnden för beslut. Socialnämnden kommer att gå igenom utredningen och förvaltningens förslag på mötet den 27/8 och räknar med att ta beslut på sitt möte i september.

Förslag

Förvaltningen föreslår att av de 45 vård- och omsorgsboendeplatserna på Hagagården i Smålandsstenar och Lugnet i Broaryd flyttas 24 till Solbacka i Reftele och Vitsippan i Gislaved. Resterande platser avvecklas och ersätts av biståndsbedömda trygghetsboendeplatser i kommunen. Därmed minskar inte antalet platser, däremot skapas flera olika boendealternativ för målgruppen. Äldres boende, med olika möjligheter är något som förvaltningen och nämnden kommer ha ökat fokus på framöver.

Förslaget till nämnden innebär att de ger förvaltningen i uppdrag att i dialog med fastighet- och serviceförvaltningen inrätta biståndsbedömda trygghetsboenden i Broaryd.

Frågor och svar

Vill du veta mer om socialnämndens ekonomiska läge och det arbete som pågår har vi samlat frågor och svar om socialnämndens besparingar och anpassningar.

Bakgrund till förslaget

Förvaltningens bedömning är att det beräknade behovet av antal platser 2028, i kombination med att skapa fler boendealternativ för äldre, innebär att särskilda boendeplatser i vård- och omsorgsboende inte behöver ökas utan snarare anpassas till en lägre nivå. Förvaltningen bedömer också att det kan göras utan att det påverkar kommunens förmåga att kunna erbjuda plats på särskilt boende inom lagstadgad tid. Socialförvaltningen ser också att det kommer bli mer kostnadseffektivt att samla fler platser på Solbacka och Vitsippan utifrån ett bemanningsperspektiv. Bedömningen är att kommunens samlade lokalkostnader på det sättet kan minska genom att externa lokaler lämnas.

Bakgrunden till förslaget finns att läsa i utredningen kring anpassning av särskilda boendeplatser Pdf, 639.3 kB, öppnas i nytt fönster.. Den innehåller en analys av befolkningsutvecklingen, en analys av statistik, prognos av behov av vård- och omsorgsplatser, konsekvenser och möjligheter med förslag och ekonomisk beräkning.

Sidan uppdaterades senast: