Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Medborgarundersökning på väg ut

1 200 kommuninvånare får nu möjligheten att tycka till om kommunens verksamheter och hur det är att leva och bo i vår kommun.

I samarbete med Statistiska Centralbyrån, SCB, genomför kommunen en stor medborgarundersökning. Från och med idag, fredag , kommer undersökningen i din brevlåda, om du är en av de som slumpvis valts ut.

Av ekonomiska och tidsmässiga skäl går det inte att fråga alla invånare i kommunen vad de tycker. Därför görs slumpmässiga urval som representerar kommunen i miniatyr. Att bli utvald innebär därmed att man representerar en grupp invånare i kommunen. Om du som utvald väljer bort att svara i undersökningen, blir alltså representationen från den gruppen för liten. För att resultatet inte ska bli missvisande är det därför av stor vikt att just du deltar för att representera din grupp.

Den som är med i undersökningen kan svara med pappersenkäten eller digitalt, instruktioner finns i kuvertet hur man går tillväga. På webben ges möjligheten att besvara enkäten på engelska, finska eller spanska. Pappersenkäten går att få på arabiska. 

Sidan uppdaterades senast: