Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Bild på en kvinna´, regionfullmäktiges ordförande samt en man, kommunfullmäktiges ordförande, leene framför flaggor.

Besök av regionfullmäktige

Vi välkomnade under tisdagen Region Jönköpings län för regionfullmäktiges sammanträde med efterföljande studiebesök på Isaberg och Scandinavian raceway i Anderstorp.

För de förtroendevalda politikerna i Region Jönköpings län är det viktigt med en god relation och kommunikation mellan de beslutande organen runt om i länet. Därför genomför regionfullmäktige en gång om året, i samband med ett sammanträdestillfälle, ett kommunbesök i någon av länets 13 kommuner. Under tisdagen hade Gislaveds kommun äran att välkomna regionfullmäktiges ledamöter till sessionssalen för terminens första fullmäktigemöte.

Många gemensamma beröringspunkter

Region Jönköpings län och kommunerna har många gemensamma frågor och beröringspunkter och tanken med besöken är strävan att ha en aktiv samt nära kontakt med kommunerna i länet. Regionfullmäktiges ledamöter tycker det är intressant och värdefullt att besöka de olika platserna i länet:

Vi i regionfullmäktige uppskattar verkligen möjligheten att genomföra fullmäktiges sammanträden ute i kommunerna med efterföljande studiebesök på det här sättet. Det här knyter an till våra gemensamma uppdrag för länsinvånarna, där Isaberg och motorbanan bidrar med både attraktivitet och folkhälsa på många sätt säger Desirée Törnqvist (S), ordförande i regionfullmäktige

Regionfullmäktiges sammanträde med presidet på podiet längst fram

Desirée Törnqvist (S), ordförande i regionfullmäktige och Lars-Ove Bengtsson (C), kommunfullmäktiges ordförande är båda glada över besöket i kommunen.

Fart och fläkt på programmet

Programmet under dagen var fullspäckat. Besöket i Gislaveds kommunhus började med att kommunfullmäktiges ordförande Lars-Ove Bengtsson (C) höll en kort presentation. Därefter skedde ett ordinarie fullmäktigesammanträde. Efter lunch besökte sällskapet Isaberg Mountain Resort Länk till annan webbplats. i Hestra samt Scandinavian Raceway Länk till annan webbplats. i Anderstorp. De som ville hade även möjlighet att delta i ett guidat besök på Gislaveds Industrimuseum.

Jag vill verkligen tacka Gislaveds kommun för ett mycket trevligt besök. Mottagandet och bemötandet var föredömligt, och studiebesöken uppskattades mycket. Som förtroendevalda i regionen är det givande att få ta del av kommunal verksamhet som samverkar och bidrar på olika sätt till såväl folkhälsa som utveckling i länet. Stoltheten över kommunen hos de vi fick möta gick inte att ta miste på fortsätter Desirée Törnqvist (S).

En overheadskärm med en powerpoint presentation benämd "fart och fläkt" bakom fullmäktiges presidium. I förgrunden åhörare.

Fart och fläkt stod på programmet som kommunfullmäktiges ordförande inledde dagen med att presentera.

Vi är så glada över att hälsa Region Jönköpings län välkomna till vår kommun och vi är stolta över möjligheten att visa upp några av de fantastiska guldkorn vi har i kommunen säger Lars-Ove Bengtsson (C). De två platserna som ledamöterna besöker är av mycket stort värde för hela regionens besöksnäring.

Regionen spelar en stor roll i kommunens utveckling

Eftermiddagens aktiviteter skedde i samverkan med kommunens näringslivsbolag Enter Gislaved Länk till annan webbplats. och Stiftelsen Isabergstoppen. Näringslivschef Leif Österlind inledde besöket på Scandinavian Raceway med att berätta om motorbanans betydelse för kommunen, från Formel 1- tävlingar på 70 talet till dagens breda verksamhet med bland annat motorsportsgymnasiet. Vidare berättade näringslivschefen om näringslivets historiska utveckling, status idag, dess möjligheter men även de viktiga framtida utmaningarna där regionen spelar en stor roll i utvecklingen.

Regionfullmäktiges ledamöter gavs möjlighet att ge sig in i den virtuella världen med hjälp av VR-glasögon.

Besökarna gavs möjlighet att se, uppleva och prova på ett axplock av det rika näringslivet i kommunen. Industrimuseet var på plats och beskrev gummits historia med dess betydelse i kommunen och deltagarna fick prova på trådböjning, att montera en trästol, ge sig in i den virtuella världen med VR glasögon samt gissa på olika plastdetaljer.

Montering av en trästol kräver lagarbete.

Många vardagsprodukter kommer från kommunen

Eftermiddagen upplevdes som positiv där Enter fick möjlighet att visa upp dels motorbanan men även hur många produkter i vardagen kommer just från Gislaveds kommun. Näringslivsbolagets presentation av de lokala företagens verksamheter med möjlighet att prova-på var uppskattat och minnesvärt

Ett spännande sätt att levandegöra näringslivet och de produkter som man gör här. Det blir mer handgripligt och ger en större förståelse genom att vara på stationer och få se och göra, än att bara prata om det sade Mikael Ekvall (V) regionråd under besöket.

Mikael Ekvall (V) regionråd var mycket nöjd med besöket i kommunen.

”Jag har upplevt det underbart och fantastiskt lärorikt. Häftigt att se att det följer en röd tråd. Att det finns en tradition här och hur innovativa man är i kommunen” säger Linda Vestman (S), fullmäktigeledamot.

Med känsla för fart

Som en bonus fick deltagarna se när JU Solar Team testkörde sin solcellsbil på motorbanan inför kommande tävling i Australien. På naturreservatet Isaberg väntade nya fartfyllda upplevelser. Sedan en tid tillbaka satsar man här hårt på att förstärka positionen som centrum för fart- och friluftsälskare. Den nya rodelbanan är den första av sitt slag i Sverige och består av en kilometer räls som vindlar nedför berget. Alla i sällskapet fick prova på att åka och det var mycket uppskattat.

Många har besökt rodelbanan under sommaren och den blev succé även bland ledamöterna i regionfullmäktige.

Efter den fartfyllda rodelturen gav Isabergs ordförande Mikael Eriksson och vd Louise Söderlund information om stiftelsens verksamhet. Investeringen för rodelbanan var stor men då 63 000 åk gjorts sedan invigningen i juli, berättade man att det kändes helt rätt att satsa på nytillskottet.

Mikael Eriksson och vd Louise Söderlund

Programmet och dess genomförande under dagen fick stort beröm. Flera ledamöter vittnade om att de var imponerade över vad som görs och produceras i kommunen. Sascha Carlsson (L) var en av de som imponerades av både Isaberg och övriga delar av kommunen:

Vi är glada att se den fantastiska resan som Isaberg har gjort. De har utvecklats och anpassat sin verksamhet efter sin målgrupp. Idag finns finns det både vinter- och sommaraktiviteter. Stugbyn har fått ett rejält lyft med nyrenoverade stugor och tillgång till Wifi. Det här har varit en myckket trevlig dag och besöket i Gislaved var så bra att jag blev sugen på att flytta hit säger Sascha Carlsson (L).

Sascha Carlsson kan tänka sig att flytta till Gislaveds kommun efter besöket.

Ett bättre betyg än att någon kan tänka sig att flytta till kommunen efter ett besök är förstås svårt att få och efter dagens slut är fullmäktigeordföranden i kommunen väldigt nöjd:

Det här blev en mycket lyckad dag. Regionen har öst beröm över genomförandet med besök på motorbanan och Isaberg säger Lars-Ove Bengtsson (C), kommunfullmäktiges ordförande. Det är inte utan anledning att man känner stor stolthet över Gislaveds kommun!

Fakta om Regionfullmäktiges årliga kommunbesök:

De årliga kommunbesöken grundar sig i ett beslut som fattades på 1970-talet om att man ville skapa och utveckla ett gott samarbete med länets kommuner. Det var just i Gislaveds kommun som dåvarande landstingsfullmäktige gjorde sitt allra första kommunbesök 1975. Besöken sker i ordning om att varje kommun i länet får besök vart trettonde år. 2018 skedde besöket i Vaggeryd och 2020 är det Vetlandas tur att välkomna Region Jönköping.

Fler bilder i urval:

Skaparverkstad med regionstyrelsens ordförande som nöjd deltagare.

Sidan uppdaterades senast: