Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Tillförordnad socialchef från mitten av september

Socialchef Carina Helgesson Björk har sagt upp sig och från mitten av september finns Annika Andersson på plats som tillförordnad socialchef.

Efter sommaren har socialchef Carina Helgesson Björk valt att säga upp sig. Som en tillfällig lösning anställs Annika Andersson, idag tillförordnad stadsdelsdirektör i Västra Göteborg.

- Det här ger oss möjlighet och ny kraft att skapa en positiv förändring i socialförvaltningen. Vi har en mycket bra lösning genom Annika Andersson och med den bild vi har fått av henne känner jag och övriga i kommunstyrelsens presidie stort förtroende för att utvecklingen kommer att gå i rätt riktning, säger Carina Johansson (C), kommunstyrelsens ordförande.

Det ekonomiska läget i socialförvaltningen är allvarligt och de åtgärder som gjorts senaste året har inte gett önskade effekter. Den rapportering som kommunstyrelsen fick vid senaste sammanträdet bekräftade återigen denna bild. Chefsbytet ger kommunen en bra möjlighet att lösa utmaningarna.

Tillförordnad socialchef

Annika Andersson går in som tillförordnad socialchef under perioden 2019-09-16 till och med 2020-09-30. Hon har lång erfarenhet som stadsdelsdirektör, förvaltningschef och äldreomsorgschef, just nu som tillförordnad stadsdelsdirektör i Västra Göteborg. Annika är sjuksköterska i botten och har arbetat både som sjuksköterska och MAS, medicinskt ansvarig sjuksköterska, under flera år.

Carina Johansson, som tillsammans med kommunstyrelsens och socialnämndens presidie har träffat Annika berättar att hennes långa erfarenhet och breda kunskap inom socialnämndens alla områden kommer att bidra till en god utveckling för socialförvaltningen. Annika och hennes erfarenhet kommer också att bidra till utvecklingen av kommunen i stort. Målet är att verksamheten ska stå på en stabil grund inför rekryteringen av en permanent socialchef, vilken påbörjas under våren 2020.

Sidan uppdaterades senast: