Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Invigning av Nordin Sportcenter i Smålandsstenar

Välkommen! Lördag 7/9 invigs sportcentret i Smålandsstenar. Centret har kommit till tack vare god dialog och samverkan mellan föreningslivet och kommunen.

Nästan på dagen fyra år efter att tanken på en ny sporthall i Smålandsstenar på allvar började gro, så är det dags för invigning. Lördag 7/9 invigs Nordin Sportcenter och alla invånare hälsas varmt välkomna. I samband med invigningen arrangeras öppet hus i Hälsolyftets nya lokaler, och i Nordinskolan är besökarna välkomna att ta del av skolans öppna lektioner.

Nordin Sportcenter är resultatet av ett gott samarbete mellan kommunen och ett aktivt föreningsliv i Smålandsstenar. Det är ett efterlängtat tillskott för kommunen. Jag hoppas att många kommer på invigningen och tar del av en modern sportanläggning, säger Malin Sjöblom (M), ordförande i fritid- och folkhälsonämnden.

Invigning

Tid: 7/9 klockan 08.00-16.00 Adress: Burserydsvägen 15, Smålandsstenar

Program

09.30 Slagverksorkestern Gislaved Drum Corps inleder dagen

08.00 – 12.00 öppet hus och öppna lektioner på Nordinskolan

10.00 – 16.00 öppet hus i Hälsolyftet

10.00 – 16.00 hoppborg för barnen utanför Nordin Sportcenter

11.00 – 16.00 uppvisningar av lokala föreningar i Nordin Sportcenter

12.15 Invigningstal

Från 13.00 Kaffe och tårta

16.00 innebandymatch mellan Westbo IBK – Värnamo IK (herrar)

Under dagen arrangeras även Smålandsstenars marknad.

Bakgrund – varför en ny sporthall i Smålandsstenar?


Kommunfullmäktige beslutade våren 2015 om en simhallsförändring i kommunen. Förändringen innebar bland annat att stora bassängen i Smålandsstenars sim- och sporthall skulle stängas i januari 2016. I september 2015 genomfördes en brukardialog för att diskutera ombyggnation av simhallsdelen. Kommunen samlade det lokala föreningslivet, medarbetare från skolan samt nyckelpersoner på kommunens förvaltningar för att tillsammans lyfta upp förslag och komma med synpunkter. Det var där och då, 9/9 2015 som tanken på en nybyggnation av en sporthall på allvar började. Nästan på dagen fyra år innan invigningen av nya hallen.

Jag och flera tjänstepersoner från kommunen träffade olika målgrupper till sim- och sporthallen. Det var representanter från föreningsliv och medarbetare inom skolan, berättar Anna Gamlén, fritids- och folkhälsochef. Från kommunen presenterade vi en idéskiss hur vi skulle kunna bygga om simhallsdelen till bland annat ett gym i etage med hjälp av bassängens botten.

Nybyggda Nordin sportcenter och Hälsolyftet

Brukardialogen landade i att hela gamla sporthallen behövdes renoveras och byggas om. En engagerad grupp med representanter från i huvudsak föreningsliv gick samman och bildade tillsammans med tjänstepersoner inom kommunen en referensgrupp. Erfarenheter inhämtades från referensobjekt, behovsanalyser gjordes och skisser påbörjades.

Det har varit ett lärorikt och spännande projekt som har tagit lite olika svängar på vägen. Det är fantastiskt att Nordin Sportcenter äntligen står klart och med en sådan prakt, säger Anna Gamlén.

Nordin Sportcenter är ett rejält tillskott till flera olika målgrupper i Smålandsstenar, men också för hela kommunen.

Det var extra roligt att starta upp höstterminen detta läsåret. Nya sporthallen är en superfin arbetsplats och eleverna tycker den är toppen, säger Martin Holmgren, lärare i Idrott och hälsa på Nordinskolan.

Bild på Nordinskolan

Sidan uppdaterades senast: