Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Detaljplan för del av Åtterås 4:5 m.fl, trafikplats i norra Smålandsstenar

Nu planeras utbyggnad av en ny huvudgata nordväst om Smålandsstenars tätort. Välkommen på samrådsmöte den 1 oktober.

Den aktuella vägen benämns Haghultsleden. Syftet med planen är att pröva och säkerställa placeringen av den nya Haghultsleden med anslutande gång- och cykelbana samt möjliggöra för anslutning av denna mot väg 26 på del av Åtterås 4:5 m.fl. i norra Smålandsstenar.

Samrådstiden är 5 september – 31 oktober 2019. Under samrådstiden finns planförslaget utställt i Torghuset i Smålandsstenar och i kommunhuset i Gislaved samt på kommunens webbplats.

De fastighetsägare som har arrendatorer, hyresgäster eller inneboende uppmanas att informera dessa om förslaget.

Eventuella synpunkter skickas till:
Gislaveds kommun
Bygg- och miljöförvaltningen
332 80 Gislaved
eller till vår mejladress

Senast den 31 oktober 2019 ska synpunkterna vara inskickade.

Kontaktuppgifter

Frågor om förslagen besvaras av:

Sven Hedlund, stadsarkitekt, 0371-811 44
Seigo Oguni, planarkitekt, 0371-812 35

Välkommen på samrådsmöte

För utbyte av information och synpunkter på förslaget, bjuder vi in till ett samrådsmöte.

  • Datum: tisdag 1 oktober
  • Tid: 18.30
  • Plats: Torghuset, Torggatan 1, Smålandsstenar

Sidan uppdaterades senast: