Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Sanering i Dalen påverkar boende och cyklister

I mitten av september startar arbetet med att sanera ett område i kvarteret Dalen, Gislaved. Boende och cyklister påverkas.

Under våren gjordes miljöundersökningar i kvarteret Dalen i Gislaved. De visar att det finns höga värden av flera ämnen i björkkullen utmed Anderstorpsvägen (se karta). Dessa värden är olämpliga i mark där människor rör sig dagligen. Vi gick därför ut med en rekommendation i våras att man ska undvika lek och att rasta sina husdjur i björkkullen innan saneringen är gjord.

Tidigare rekommendation, att inte bada eller på annat sätt röra upp sedimenten, bottenslammet i dammen vid badbryggan gäller fortfarande. Det kan göra att föroreningarna sprids vidare till Nissan.

Buller och avstängda cykelvägar samt färre parkeringar

Den 18 september påbörjas saneringen. Först tar man bort träden och veckan efter kommer en grävmaskin att ta upp jorden. Bullret från de fordon som arbetar med saneringen kommer att påverka boende på Dalen och cykelvägarna inom området kommer periodvis att stängas av. Skyltar sätts upp vid dessa tillfällen. Undvik att under vardagar parkera på parkeringsraden närmast kullen, från 23 september tills arbetet är klart.

Under tiden som arbetet pågår finns det stängsel runt området som ska saneras. Vi beräknar att det är klart i slutet av september.

Karta över Dalenområdet

Karta över Dalenområdet och det område som ska saneras.

Rött område: Björkkullen. Detta område ska saneras.

Blått område: Dammen med brygga. Bad bör undvikas eftersom bottensedimentet innehåller föroreningar.

Bakgrund till saneringen

Eftersom det tidigare funnits industrier på den här marken misstänkte man att det kunde finnas föroreningar där. En undersökning under våren visade att det främst är metallen zink som har för höga värden för att det ska vara bra för människor. Det är ingen hälsorisk, men som en försiktighetsåtgärd saneras området och bad och liknande i dammen bör undvikas.

Sidan uppdaterades senast: