Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Barn som leker i regnkläder

Avgiftskontroll inom barnomsorgen

Alla hushåll ska behandlas lika och betala rätt avgift för barnomsorgen. Därför görs varje år en retroaktiv avgiftskontroll.

För att avgöra vilken avgift ett barns vårdnadshavare ska betala i barnomsorgsavgift tar barn- och utbildningsförvaltningen in uppgifter om hushållets inkomst.

Viktigt med information om rätt inkomst

Många glömmer att anmäla en ökad eller minskad inkomst. I kontrollen jämförs den anmälda inkomsten med den taxerade inkomsten enligt Skatteverket för att undersöka så att alla betalar rätt avgift för sin barnomsorg.

Felaktigheter rättas till

Om avgiftskontrollen visar att ett hushåll har betalat fel barnomsorgsavgift sker en justering. Den som har betalat för låg avgift kommer att få en faktura på mellanskillnaden. Den som har betalat för hög avgift kommer att få tillbaka mellanskillnaden.

Kontrollen gäller bakåt i tiden

Årets avgiftskontroll gäller för år 2017. Under 2020 år görs kontroll för år 2018 och så vidare. Att kontrollen genomförs med två års eftersläpning beror på att vi behöver ha tillgång till korrekta uppgifter från Skatteverket.

Läs mer om retroaktiv avgiftskontroll. Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterades senast: