Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Två män och en kvinna i mitten

Bättre stöd till ungdomar

Fältverksamheten, som tillsammans med andra aktörer arbetar för att stödja unga har fått en nystart. Möt våra fältsekreterare.

Fältverksamheten tillhör sedan årsskiftet fritid- och folkhälsoförvaltningen. De har fått ett breddat uppdrag där fokus ligger på ökad social hållbarhet genom förebyggande och främjande arbete. Anna Gamlén, fritid- och folkhälsochef berättar att även om fältverksamheten anses vara en bra investering både för samhället och för den enskilde är det många kommuner som har tvingats skära ner på sina fältverksamheter.

Vi väljer istället att satsa på fältverksamheten och har rekryterat två nya fältsekreterare. Tre personer påbörjade sitt arbete lagom till skolstarten i augusti, säger Anna Gamlén.

Ungdomar lever idag med olika förutsättningar och mycket pekar på att den psykiska ohälsan ökar. Genom uppsökande verksamhet ska fältsekreterarna tidigt kunna identifiera ungdomar som riskerar att utveckla psykisk ohälsa, hamna i missbruk, kriminalitet eller annat normbrytande beteende. Fältsekreterarna ger ungdomarna stöd och lotsar även dem vidare till annat stöd och annan hjälp om det behövs.

Möt våra fältsekreterare

Nanna Ventzel, Niklas Vestlund och Kari Soininen är de tre fältsekreterarna som kommunens ungdomar kommer att möta både i skolan och på fritiden. Kari Soininen berättar att som fältsekreterare jobbar man förebyggande genom att fånga upp ungdomar i ett tidigt skede, minska utanförskap och öka den psykosociala hälsan. Genom uppsökande verksamhet nås ungdomar i riskzonen och de som har behov av extra stöd. Förutom att arbeta förebyggande och uppsökande direkt mot ungdomarna har fältsekreterarna även mycket föräldrakontakter.

Att arbeta förebyggande är ingen ny tanke. Det nya är att vi har mer personal än tidigare och att de inom avdelningen Öppen fritid arbetar tillsammans med fritidsledarna på kommunens skolor, säger Adam Petersson, avdelningschef Öppen fritid.

Nanna Ventzel började sin tjänst som fältsekreterare innan sommaren. Hon berättar att hon och hennes kollegor är ute mycket i samhället. På skolor, i bostadsområden och på andra ställen där ungdomar befinner sig. Hon har redan varit ute och träffat många av dem på exempelvis Gisledagarna, skolavslutningen och genom Sommarlivs olika arrangemang, bland annat på A-traktorträffen.

Jag tycker om att vara ute på fältet, att finnas till hands och bygga tillitsfulla relationer med ungdomarna. Det är en viktig del av mitt jobb. Kontakten bygger alltid på frivillighet och eftersom jag har tystnadsplikt kan de jag träffar prata fritt. Ungdomarna ska kunna vända sig till mig med olika typer av tankar, problem och frågor, säger Nanna Ventzel.

Två män och en kvinna framför en svart bil där det står "fältare"

Kommunens fältsekreterare Kari Soininen, Nanna Ventzel och Niklas Vestlund.

Öppen fritid – för god folkhälsa

Öppen fritid är en verksamhet som omfattar fältverksamheten och fritidsgårdarna i kommunen. Anna Gamlén berättar att på fritiden ska alla ha möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Många ungdomar efterfrågar utbud och möjlighet att träffas här och nu, utan krav på regelbundet deltagande eller krav på prestation. Fritidsgården är ett sådant ställe. Unga kan besöka den kostnadsfritt och där kan de till stora delar själva välja vad de vill göra. Den öppna fritidsverksamheten kan även ske i form av uppsökande verksamhet.

Fritid- och folkhälsoförvaltningens uppdrag är att skapa meningsfull fritid för alla. Nu har vi en möjlighet att skapa en helhet kring ungas fritid, säger Anna Gamlén.

Nya möjligheter

Kari och Nanna har tidigare jobbat som fältsekreterare inom socialförvaltningen. De känner båda att de får helt andra möjligheter att utveckla verksamheten nu när de tillhör Öppen fritid.

Vårt arbete handlar mycket om relationer. Dels våra relationer till kommunens ungdomar, men också relationerna till våra samarbetspartners. Genom ett bra samarbete, inom kommunen och med andra aktörer, tror jag att vi kan nå goda resultat i det förebyggande arbetet. De möjligheterna finns nu med den nya förvaltningen och Öppen fritid, säger Niklas Vestlund.

Även Anna Gamlén ser stora fördelar med att ha samlat verksamheten. Hon berättar att förvaltningen kan stötta unga i att komma bort från riskmiljöer, lotsa till alternativa fritidssysselsättningar, och samverka med kommunens föreningsliv för att hitta nya intressen eller bryta en negativ utveckling.

Genom en positiv och meningsfull fritid byggs självkänsla, framtidstro och ambitioner upp. Detta ger förutsättningar för god folkhälsa, säger Anna Gamlén.

Sidan uppdaterades senast: