Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Fortsatta anpassningar socialnämnden

Vid socialnämndens senaste möte diskuterades eventuella nedläggningar av äldreboenden. Detta ska nu utredas för Hagagården, Smålandsstenar.

Kostnaderna för socialnämnden i kommunen är för höga. Därför undersöks om det går att stänga ett eller flera äldreboenden, särskilda boenden, i kommunen. Tidigare har två alternativ diskuterats, nu tittar man på en eventuell nedläggning av Hagagården.

Platserna på Hagagården kommer i så fall att flyttas till andra boenden i kommunen där det finns tomma avdelningar/platser. Den eventuella nedläggningen berör därmed boendet Hagagården, inte platserna, de kommer att finnas kvar men på andra orter. Vilka orter som blir aktuella kommer att utredas under hösten.

Konsekvenser ska utredas

På socialnämndens sammanträde den 24 september beslutades att en risk- och konsekvensanalys ska göras för att visa på de risker och konsekvenser en eventuell nedläggning skulle innebära för hyresgäster och medarbetare på Hagagården. Arbetet påbörjas i början av oktober och ska vara klart till socialnämndens möte den 26 november. Då planerar man att ta beslut kring en eventuell nedläggning av Hagagården.

Information till berörda

Hyresgäster och deras anhöriga har informerats via brev och även bjudits in till ett informationsmöte kring höstens arbete och de förberedelser som görs inför en eventuell nedläggning.

Lugnet i Broaryd

Tidigare har socialnämnden även diskuterat en nedläggning av äldreboendet Lugnet i Broaryd. Vid senaste mötet togs inget beslut. Det innebär att boendet tills vidare finns kvar.

Sidan uppdaterades senast: