Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Har du koll på radonhalten i ditt hus?

Omkring 250 000 villor i Sverige har för hög halt av radon. Om ditt hus är drabbat kan du söka radonbidrag och få halva saneringskostnaden betald.

Eftersom många bostäder fortfarande har för höga radonhalter har regeringen beslutat att återinföra bidraget för radonsanering i småhus. Syftet med bidraget är att minska radonhalten i en- och tvåbostadshus och på så vis minska de hälsoproblem som är kopplade till radon i bostäder.

Varför ska du mäta radon?

Radon är en gas som varken syns, luktar eller smakar men det kan vara skadligt för din hälsa. Det finns en ökad risk för lungcancer om du utsätts för en hög halt av radon under en längre tid. Radonet kan till exempel komma från byggnadsmaterial i väggar eller från hushållsvattnet, men det vanligaste är att det kommer från marken som huset står på. Eftersom radon är en osynlig, luktfri gas är mätning enda sättet att upptäcka radon i inomhusluften.

Så går mätningen till

En radonmätning görs under minst två månader mellan 1 oktober och 30 april. Dosor för mätning beställer du säkrast från ett ackrediterat mätlaboratorium exempelvis: Eurofins, Radonova eller Radonanalys. Man placerar ut dosorna i olika rum under mätperioden och sedan skickas dosorna tillbaka till laboratoriet. Resultatet av mätningen får du oftast inom några veckor.

Radonbidrag för dig som behöver sanera

Om mätningen visar att radonhalten överskrider 200 bequerel/kubikmeter bör du ta hjälp av ett saneringsföretag. Behöver du utföra en radonsanering finns det bidrag att söka. Du kan få ersättning för halva kostnaden, upp till 25 000 kr.

Vill du veta mer?

Läs mer om radon och om hur du kan göra en mätning på vår webbsida.

Mer information om radon och hur du söker bidrag för sanering finns på Boverkets webbsida.

Sidan uppdaterades senast: